Comunicat de No Fem el CIM

El Pla Territorial del Camp de Tarragona no considera el Baix Penedès com un territori que forma part d'una unitat més gran


La plataforma NoFemelCIM considera un éxit la recollida de més de 1.000 al·legacions que s'entregaran a la Generalitat aquest dimecres

No hi ha coordinació entre el Pla Territorial de les comarques de Tarragona i el Pla Director de l'Alt Penedès

Per molt que ho diguin els dos plans segueixen lògiques diferents, peró molt lligades als interessos i a la pressió exercida des de les institucions i els col·lectius del territori. Un exemple molt clar: mentre que la pressió a l'Alt Penedès es centra en la preservació del paisatge agrícola al Baix Penedès ni se'n parla. Mentre que a l'Alt no volen logística, al Baix s'hi posa. A l'Alt la normativa del sòl de protecció natural és més estricta que al Baix, sobretot per les pressions dels interessos immobiliaris lligats al golf i altres usos no regulats.


La logistica sí al Baix i no a l'Alt Penedès

L'aposta per omplir la comarca de logística està fora de context, ja que el “reequilibri comarcal entre residència i treball” que parla el PTPCT evidentment no passa per seguir creixent i a la vegada imposar una gran zona logística amb l'únic argument de “..la immillorable posició de connectivitat amb l'exterior”.

Cal valorar totes les variables territorials, no les què interessen a un sector només. Per tan considerem insuficient l'anàlisi que fa de la situació. Cal també tenir en compte que al final la logística del Baix afectarà a l'Alt Penedès per tan sembla incongruent planificar-los per separat.


Un CIM a cada ajuntament i un golf en cada muntanya

El Pla és paper mullat i es mostra ineficaç per protegir els quatre boscos que ens queden a les serralades donada la flexibilitat de la normativa que ho permet quasi tot a tot arreu. Una mostra evident és el cas de la zona logística de 55 ha. de nova creació per a uns grans magatzems que l'Ajuntament de la Bisbal vol desenvolupar en sòl de protecció preventiva fora de l'àmbit d'extensió d'activitat econòmica que el Pla preveu o els futurs camps de golf, a l'expectativa de situar-se en sòl de protecció especial. Cal ser més seriosos.

Contradictòriament, ni el Pla Director Territorial de l'Alt Penedès ni el Pla Territorial de la Regió Barcelonina ho permeten.


Si no es té en compte la participació democràtica un pla per molt ben fet que estigui és fals.

Quan el Ministerio de Fomento va treure l'estudi informatiu pel nou traçat de la N-340 el 90% dels ajuntaments del Baix Penedès i de l'Alt i els seus dos consells comarcals varen fer al·legacions a favor de l'alternativa anomenada “autopista” on la variant de la N340 es feia passar per l'autopista AP7 ampliant-la a quatre carrils per banda per resultar la més integradora i respectuosa amb el medi a la vegada que no era més cara –el rescat del peatge de l'AP7 es compensava amb les expropiacions i les compensacions necessàries per a construir un nou traçat per a l'autovia–. Aquesta alternativa a més, permetia travessar el Penedès lliure de peatge i convertir l'actual traçat de la N340 en un eix estructurant del territori Penedès, ja que la majoria de poblacions i d'assentaments industrials estaven relacionats amb ella. Una gran oportunitat històrica que els representants del territori varen saber veure i així ho varen manifestar amb les al·legacions.

Les al·legacions no varen ser ni contestades i ara el PTPCT només dibuixa l'especuladora i destructora traça que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat ha proposat. Un exemple més de la represeió administativa sobre la participació ciutadana. Quins interessos hi ha darrera d'aquesta falta de democràcia?


Un sol ajuntament dona la cara

Ara, l'ajuntament de l'Arboç ha denunciat el fet als tribunals. La plataforma recolza aquesta iniciativa i demana a la resta d'ajuntaments i, sobretot, als Consells Comarcals dels Penedès que facin pinya entorn de l'Ajuntament de l'Arboç i defensin aquesta idea que seria molt beneficiosa pel territori penedesenc.


Un territori, diferents planejaments

En el PTPCT s'hi troben diferencies substancials amb el Pla Director de l'Alt Penedès en diversos aspectes que fan que el conjunt del Penedès quedi trencat.

Cal mencionar la presència de logística –Logis Penedès- entre l'Arboç i Banyeres del Penedès- mentre que a l'Alt Penedès el Pla evita aquest tipus d'implantacions.

També cal recordar la incongruència en els aspectes dels usos permesos en sòl de protecció natural on al Baix Penedès es permet l'implantació de camps de golf mentre que a l'Alt, no.

Cal recordar que fa poc la Generalitat ha decretat, per a les comarques que formen de la futura Vegueria Penedès, Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia, l'àmbit funcional de planificació territorial.

Que el planejament territorial parcial hauria de reflectir la coherència del territori, cosa que ara no fa. Pel que seria del tot necessari per no acabar dividint un territori que la comarca del Baix Penedès sigui exclosa de l'àmbit del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona i, juntament amb l'Alt Penedès, Garraf i els municipis de part de l'Anoia que així ho decideixin, es desenvolupi un Pla Territorial Parcial o un Pla Director Territorial de la vegueria Penedès.


Un nou planejament per un nou model de territori

Exigim del Departament de Política Territorial i Obres Públiques la creació d'un Pla Director Urbanístic de l'Àmbit Funcional de la Vegueria d'acord amb la línia que s'apunta des del Ple Municipal de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès amb la incorporació de les propostes manifestades per la gent del territori com són una alternativa a les activitats econòmiques logístiques i la inclusió de l'alternativa de la N-340 a l'AP-7.

 

 

Penedès, 21 d'octubre del 2008

7 Так уж устроен "Игры гонки по горам"подлунный мир, что в нем "Игра слов клипы"нет почти ничего постоянного.

Она вышла из магазина, чтобы "Книга анна борисова скачать"предоставить роботу полную свободу действий, не сомневаясь "Ольга будина книги"в том, что кровать в скором времени будет украшать "Музыка скачать согдиана"главную спальню замка.

В первую очередь Ден "Книга королёк птичка певчая скачать"вынул из футляра гитару и проверил, все ли "Презентация откуда книга пришла"в порядке.

Она древнее, чем сам "Игры для сотку скачать"Бог, древнее, чем все его "Скачать дпс метр для аллоды"творения.

Но вы хотели, чтобы Земля принадлежала только людям.

Я много любить гости, но "Игра гта играть бесплатно стрелялки"плохо говорить монгольска.