JA VENEN LES REBAIXES AMBIENTALS

El Punt, 11 de febrer de 2009

Camps de golf, hotels i parcs temàtics es podran fer sense permís de Medi Ambient

El govern aprova el projecte de nova llei ambiental que simplifica tràmits i només requereix autorització al 10% d'activitats

El govern català ha fet el que demanen des de fa anys les empreses que es dediquen a activitats amb impacte sobre el medi ambient: posar-los les coses més fàcils a l'hora de rebre una autorització. Les empreses es queixaven que els tràmits eren llargs, complexos i cars. El projecte de llei de prevenció i control ambiental que ahir aprovava el tripartit d'esquerres simplifica la tramitació i permet que el 90% d'activitats es facin sense que la Generalitat hagi de donar la seva autorització ambiental. Així, els camps de golf, els hotels, els càmpings o els parcs temàtics com Port Aventura es podran construir amb una simple llicència ambiental dels ajuntaments. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, assegura que «no es redueix la qualitat ambiental».

+ Els alcaldes, ahir, en una foto de família a la seu del Parlament Europeu. Foto: ACN
El conseller d'Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) afirmava ahir que la llei vigent impulsada per CiU el 1998 «entorpia» l'obtenció d'autoritzacions i establia uns «règims d'intervenció molt severs en què la tramitació es feia duradora i cara». És a dir, era tant garantista mediambientalment que resultava feixuga per a les empreses. Aquella llei d'intervenció integral de l'administració ambiental (IIAA) se simplifica ara amb el nou projecte de llei de prevenció i control ambiental (PACA). Tal com explica Baltasar, amb aquesta laxitud de la nova llei, a partir d'ara a les empreses «se'ls pressuposa responsabilitat» ambiental i només a posteriori se'ls farà el control.

De fet, la nova llei serà exclusivament ambiental i evitarà entrar en els àmbits competencials que ja disposen de legislació sectorial pròpia. Per exemple, actualment, un local d'espectacles o una mina s'havien d'acollir a la llei ambiental, de la qual depenien les normatives de prevenció d'incendis, espectacles o explotació minera. Però, a més, la Generalitat també intervenia en l'autorització que afectava els ajuntaments. Ara ja no. L'autorització ambiental de la Generalitat ja només serà requerida per llei a unes 4.900 instal·lacions del país, que són els grans centres de producció d'electricitat, derivats del petroli, metall, ciment, vidre, paper, vehicles o, en les grans extraccions, d'aigua. És el cas de les centrals tèrmiques, les incineradores i les plantes de cogeneració o biomassa de més de 50 MW, així com de les refineries, coqueries i foses de més de 2,5 tones de producció cada hora. També requeriran l'avaluació d'impacte ambiental de la Generalitat les cimenteres amb forns rotatoris amb una producció de més de 500 tones diàries o les de forns no rotatoris de més de 50 tones al dia, així com les vidrieries de més de 20 tones diàries de producció, a més de les grans factories químiques, papereres i lleteres, així com dels grans escorxadors. En darrer terme, també es requerirà el vistiplau de la Generalitat a les fàbriques de cotxes, avions i trens de més de 30.000 m², els parcs eòlics de més de 5 aerogeneradors o bé situats a menys de 2 quilòmetres d'un altre, les centrals fotovoltaiques de més de 2 MW i les extraccions d'aigua de més de 20.000 m³ anuals en domini públic hidràulic.

Centrals eòliques, fotovoltaiques i extraccions gaudiran «d'un règim simplificat de declaració» sense necessitat d'autorització ambiental. Les activitats per sota d'aquests paràmetres de potència elèctrica, producció o superfície només requeriran una llicència ambiental que concediran els ajuntaments.

Així, serà competència exclusiva dels municipis autoritzar camps de golf, hotels, càmpings o parcs temàtics encara que siguin molt grans. L'única condició és que la Generalitat es reservarà el dret d'exigir autorització ambiental si afecten espais naturals protegits per les xarxes PEIN, de zones humides o natura. Són al voltant de 21.600 activitats. Entre les que requeriran permís ambiental de la Generalitat o l'Ajuntament sumen el 10% de les instal·lacions, de les quals només el 22% hauran de disposar, a més, d'una autorització sectorial afegida com la llicència energètica o minera. En canvi, el 90% restant d'activitats, és a dir, al voltant de 235.000 instal·lacions del país, només requeriran una simple comunicació als ajuntaments. «Només hauran de presentar la documentació i podran començar», explica el conseller. Aquest darrer cas inclou hospitals i clíniques, geriàtrics, funeràries, cementiris, cases de colònies, tallers i hotels de fins a 400 habitacions.

Вот уж никак не ожидал встретить тебя здесь, "Клипы скачать рефлекс"в Венеции, Аззи, сказал Гавриил, широко улыбаясь.

Очевидно, его приняли за одного из франков ведь в его одежде преобладали скромные серо-коричневые и черные тона, обычные для европейца тех времен, в то время как жители Востока носили роскошные цветные шелка.

Это слишком быстро и слишком неожиданно.

На оценку, что я дал тебе сделать, касающуюся его жизни, могло уйти несколько месяцев.

Восемнадцать месяцев вне Земли, а если "Вася обломов еду в магадан скачать"считать еще больше девяти месяцев туда и почти столько же обратно, то и "Скачать проигрыватель интернет радио"все тридцать шесть.

Раз она не имеет ничего против такой работы, значит, все хорошо.

Мы обязаны выполнить вытекающие из контракта обязательства, "Программа усилитель звуков скачать"и мы попытаемся сделать все от нас зависящее.

Я никого не увидел ни по пути, ни около форта.

Знаю, ответила Беатрис, мило улыбнувшись.

Они все были молоды старшему не больше тридцати лет.

Какого-то дона осенила идея разбогатеть, разрабатывая этот край.

Он казался очень почтенным старым господином.

Вы же давно должны были уйти в "битбокс уроки скачать" отставку.

Спокойствие, Параден, терпение.

Гассан "видео короткое скачать" опустился на колени перед Мертвяком и быстрым движением набросил лиану "девушка из нагасаки песню скачать" на его горло.

Последние слова она уже выкрикнула, и выкрикнула потому, "игра поле чудес скачать на телефон" что Спод в "Музыка для будильника на телефон скачать бесплатно" этот миг вдруг сделал шаг в мою сторону.

Теперь ты "игры скачать полные версии побег из рая" будешь точно знать, где он находится, в "бесплатные программы для сенсорного телефона скачать" любой момент, когда он тебе понадобится, заметил Барэн, если, конечно, ты "роксет песни скачать" ничего не имеешь против публики.

Оперная дива или "дубцова ирина скачать" танцовщица в зависимости от своих достоинств или, вернее, недостатков сплошь "скачать зу зу" и рядом становится причиной десятка, а то и больше поединков.