La crema de residus a Uniland, un perill pel Penedès!

Sis mil tones de tones de pneumàtics arribaran a uniland per a ser cremats a la n0stra comarca vitivinícola!

El novembre de 2011, l'empresa Signus (“Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados”) va publicar a la seva web, la convocatòria d'una subhasta per a la contractació de diverses empreses per a subministrar 43.000 tones anuals de pneumàtics usats triturats i dur-los a diferents cimenteres de l'Estat per incinerar-los, entre les que s'hi troba la cimentera Uniland que incinerarà 6.000 tones/any de pneumàtics.

GMN (Gestión Medioambiental de Neumàticos S.L.) de Lleida, és l'empresa adjudicatària de transportar i triturar els pneumàtics que portarà a la Uniland per ser incinerats a partir de l'1 de juliol de 2012.

A mes dels pneumàtics Uniland incinerarà altres residus !

Uniland va incinerar l'any 2010, 55.239 tones de residus que va utilitzar com a part de matèria prima secundària (segons dades de 2010):

 • 30 tones (t) de llots de paperera
 • 2.683 t de sorres de foneria
 • 11.457 t de “cascarilla”
 • 13.659 t de pirita
 • 2.291 tones de “finos” argilosos
 • 2.590 t de llots industrials
 • 8.353 t de “chamota” ceràmica
 • 23 t de residus de formigó
 • 566 t d'escòries de central tèrmica
 • 3.519 t d'escòries blanques de foneria
 • 10.068 t de cendres volants

A tots aquests residus incinerats hem d'incorporar a partir del 2011 i 2012 la crema de 90.000 t/any de residus sòlids urbans, 50.000 t/any de fangs secs de depuradora, 115.000 t/any de restes vegetals, i la possibilitat de cremar fins a 330.000 t/any de cendres volants, farines animals i de 6.000 tones de pneumàtics.

Des del Col•lectiu Bosc Verd manifestem que al Penedès no volem incineradores i menys si són encobertes!

Amb els residus tenim altres opcions molt més ecològiques que cremar o incinerar, solucions més sostenibles i menys perilloses per a la nostra salut, com reduir, reutilitzar i reciclar, la jerarquia en la gestió dels residus que haurien de seguir totes les administracions públiques i les empreses privades.

No entenem d'altra banda el silenci dels Ajuntaments respecte a aquesta qüestió tan seriosa i que s'està portant amb tant poca transparència.

La incineradora Uniland representa una amenaça per a la nostra salut i per a la nostra comarca!.

“Les dioxines, emeses per la crema de residus, són les partícules més tòxiques que existeixen”, afirma el Dr. En medicina Eduard Rodríguez Farré.

El passat 19 de gener, a Vilafranca del Penedès es va realitzar una xerrada amb l'Eduardo Rodríguez Farré, doctor en Medicina, professor d'investigació a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (CSIC) i cap del Grup de Neurotoxicologia Ambiental. La seva veu és reconeguda internacionalment ja que és membre del Comitè Científic sobre Nous Riscos per a la Salut de la Unió Europea.

Rodríguez Farré va explicar que molts científics d'arreu del món defensen que la incineració de residus produeix l'emissió de contaminants tant perillosos com les dioxines, els furans i els metalls pesants. Aquests són cancerígens, bioacumulatius i produeixen alteracions a la salut de les persones. Una vegada dispersos al medi, tendeixen a concentrar-se en els teixits dels organismes vius, vegetals, animals i éssers humans.

A més, les cendres dels residus incinerats s'incorporen al ciment, i per tant produeixen un ciment tòxic. “S'han de buscar alternatives, perquè la incineració suposa un greu perill per a la salut dels éssers vius”, sentencià Rodríguez Farré.

Podeu agafar els talls de veu/imatge de l'entrevista realitzada a Eduardo Rodríguez Farré pel Moviment contra la incineració a Uniland:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bi5YNRiTBgc

Economia vitivinícola i incineració de pneumàtics i altres residus als Monjos, no són dues coses compatibles!

El mateix Dr. Eduard Martínez, va alertar a la conferència de que els contaminants que s'emeten en la incineració, s'acumularien també en el procés d'elaboració dels vins i caves i que l'existència d'una incineradora a la nostra comarca posa més que en dubte, els paràmetres ambientals, d'imatge i de qualitat que els nostres vins i caves necessiten.

Per aquests motius, la crema de residus a Uniland devalua el valor del lloc on vivim i treballem, el nostre Penedès.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd