Posicionament de diversos partits polítics i del Col·loectiu Bosc Verd sobre la posada en marxa del nou model de recoolida de la brossa a vilafranca

A principis del passat mes de juny va sortir a la llum pública que l'Ajuntament de Vilafranca canviarà a partir de l'any que ve, el model de recollida de la brossa, posant en marxa un sistema que consisteix en canviar tots els contenidors actuals per uns altres de més capacitat, que són fixes a la via pública i que tenen una recollida automatitzada.

Aquesta notícia va sobtar molt a diverses entitats i partits polítics de la vila, que teníem clar que existia un compromís amb l'Ajuntament de Vilafranca per tirar endavant el model de recollida selectiva porta a porta.

Per això, l'Ajuntament va encarregar un estudi per a valorar-ne les possibilitats d'implantació.

A banda que, aquest estudi no ha estat mai exposat a les entitats de la vila interessades en aquestes temes, tampoc ha estat facilitat ni comentat en cap Consell de Medi Ambient.

 

Per això,a la reunió del Consell de Medi Ambient realitzada el passat mes d'octubre de 2012, arran d'unes preguntes de Bosc Verd sobre la implantació de la recollida porta a porta, se'ns va dir que aquest tema es podia tractar en una subcomissió de residus que podriem posar en marxa. I així varem quedar (a dita reunió hi va assistir també el regidor de medi ambient, Sr. Josep Maria Martí).

I d'aquí ja passem ja a la publicació per part de l'Ajuntament als mitjans de premsa comarcals, del canvi de model de recollida.

Per això els partits polítics i el Col·lectiu Bosc Verd denunciem que:

 • Com a membres del Consell de Medi Ambient, si no hem de ser mai consultats per a res abans de que l'equip de govern prengui una decisió sobre temes de medi ambient, potser ens haurem de plantejar de què serveix aquest Consell.
 • Estem en contra de la posada en marxa d'aquest sistema ja que:
 1. No compleix amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de Vilafranca (juny 2012) on Vilafranca s'adhereix a la Xarxa de Municipis de l'Estratègia Catalana Residu Zero.
 2. Elimina la possibilitat de realitzar la recollida porta a porta, un model que sí apropa la recollida i el reciclatge dels residus als ciutadans i que a més augmenta notablement el percentatge de recuperació de residus.
 3. Es redueixen els contenidors que hi ha al carrer (ja que els que posen són de més capacitat) i s'allunya i dificulta la recollida selectiva als ciutadans.
  • No reciclem més pel fet de tenir contenidors més grans i més lluny.
  • Passarem de 1.400 contenidors a 800 (una reducció del 43%).
  • Passarem de 400 bateries de contenidors a 200 bateries de contenidors (una reducció del 50%).
  • Passarem de caminar 80 metres a 130 metres per poder llençar la selecció de la brossa.
 4. No significa un augment del percentatge de recuperació de residus.
 5. Es fa el canvi pensant només en termes econòmics.

A banda d'aquestes qüestions, a la darrera reunió del Consell de Medi Ambient celebrada el passat 26 de juny, des de l'Ajuntament se'ns va explicar que:
S'eliminarà el servei de recollida selectiva porta a porta de la brossa orgànica que es fa als comerços de la vila.

 • No es contempla fer la recollida selectiva porta a porta de totes les fraccions de la brossa (paper, envasos, vidre, orgànica i rebuig) al centre de la vila (recordem que no tenen recollida porta a porta de brossa orgànica i en canvi tenen només la de rebuig).
 • No queda clar si es seguirà amb la recollida comercial de cartró-paper per als comerços de Vilafranca.

Per tot plegat; el partits i entitats signants demanem que:

 • S'aturi la posada en marxa del nou model de recollida.
 • Que s'obri un espai de diàleg i debat amb les entitats i partits signants i les que es vulguin adherir per a parlar i repensar el model de gestió de residus de la nostra vila, conjuntament amb l'Ajuntament. Perquè hi tenim coses a dir, a proposar, etc.
 • Que ens mostrin l'estudi realizat sobre la recollida porta a porta a Vilafranca, l'estudi que justifica el nou model de recollida i el contracte signat amb l'empresa que recull la brossa de Vilafranca.
 • Que es realitzi la recollida selectiva porta a porta de totes les fraccions de residus al centre vila, oferint a tots els veïns/es la possibilitat de poder reciclar en igual condicions que la resta de Vilafranca.

Signen el comunicat:

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd – Ecologistes de Catalunya
CUP - Vilafranca
ERC - Vilafranca
ICV - Vilafranca