EL PENEDÈS A DEBAT

"Jornades sobre el Futur del Penedès".

16, 17 i 24 de novembre a Banyeres del Penedès

Sotmès a la influència de les àrees metropolitanes de Barcelona i el Camp de Tarragona, el Baix Penedès rep un seguit d'accions i de projectes exteriors que amenacen destruir del tot el malmès territori comarcal.

A una situació caòtica d'un creixement demogràfic desmesurat -producte de la transformació a primera residència de les extenses urbanitzacions residencials de baixa densitat de la segona meitat del segle passat- que ha reduït la qualitat de vida dels seus habitants, li hem de sumar els grans projectes que l'administració autonòmica té reservat instal.lar a la comarca i que canviarà el panorama social, cultural i econòmic d'una manera irreversible.

El projecte d'una implantació logística de prop de 200 hectàrees entre Banyeres i l'Arboç i el projecte de la nova autovia A2 que trinxa encara més l'interior agrícola són les dues cares d'una mateixa moneda: convertir el Penedès en un corredor logístic internacional i el Baix Penedès en el seu centre neuràlgic d'intercanvi.

Tot i els anys de mobilitzacions de la gent del territori i els debats organitzats per la plataforma "No fem el CIM" -des del 2003- per donar a conèixer el projecte i els seus efectes, les institucions democràtiques han adoptat fins ara una actitud passiva, manifestant la seva opinió, a favor o en contra, però sense prendre la iniciativa.

Ara, a les portes que el projecte es converteixi en realitat i, arrel de les últimes eleccions locals, bona part dels municipis han reaccionat. Per això es va signar "El pacte de Gimenelles" en el qual cinc alcaldes es comprometen a lluitar en contra del Logis Penedès i proposen una planificació integral de la comarca que doni com a resultat un model més sostenible i harmònic de territori i d'acord amb la futura organització territorial de la Vegueria Penedès.

Moviments com "No fem el CIM", la plataforma a favor de la Cobertera, el col.lectiu contra la variant de les Peces o, ja abans, "Salvem el Penedès" i els grups ecologistes, han generat mobilitzacions de la societat civil. Les darreres manifestacions a favor d'un Penedès lliure de logística han estat rellevants -4 de 1.000 persones cadascuna- i han fet pensar a molta gent del carrer que realment estem davant d'una situació cada vegada més insostenible.

Informar, contrastar opinions i debatre per arribar a propostes consensuades és l'objectiu d'aquestes jornades. Tenim el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona sobre la taula on està dibuixat el CIM i l'A2. Tenim coses a dir sobre el Pla Director de l'Alt Penedès. És hora de prendre decisions. I cal fer-ho ara i amb una sola veu, la de la gent del territori.

És per això que s'han preparat aquestes "Jornades sobre el futur del Penedès":

Divendres, 16 de novembre "Els plans que ens venen a sobre" - Felix Simon, portaveu de la "Plataforma per una Vegueria Pròpia" - José Holgado, president de la"Plataforma NO FEM EL CIM" - Pau Batlle, arquitecte urbanista

S'exposaran els trets fonamentals dels dos plans que afecten el Penedès: El Pla Director de l'Alt Penedès i el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona al Baix Penedès. La relació entre els dos plans, els objectius que persegueixen, la seva incidència sobre el futur del Penedès i, sobretot, quines perspectives s'obren davant l'àmbit funcional de planificació territorial.

Dissabte, 17 de novembre "El territori que tenim i el que volem" - Ada Llorenç, urbanista - Agapit Borràs, arquitecte - Pep Riera, pagès - Ramon Vaqué, catedràtic de Geologia Sobre les singularitats del nostre territori: l'agricultura, el paisatge, els assentaments, les activitats. Es planteja com una taula rodona en la qual la gent podrà expressar la seva opinió.

Dissabte, 24 de novembre "El territori de pas i les infraestructures viàries" - Maties Serracant, geògraf - Jordi Cuyàs, ex coordinador de la Comissió Tècnica del Pla Director Territorial de l'Alt Penedès - Lluís Lloret, president de CILMA (Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient ) de les comarques de Girona. Presentarà la proposta de Girona. Dedicada a les infraestructures viàries, un dels principals problemes del Penedès. La importància d'aquest sistema de comunicació íntimament lligat al transport de mercaderies i l'increment quantitatiu que es preveu a la comarca fa necessari un debat centrat exclusivament en aquest tema. En aquesta taula es presentarà la proposta del traçat de l'autopista per Girona, molt semblant a la que defensen els alcaldes i el Consell Comarcal del Baix Penedès sobre l'ampliació i gratuïtat de l'AP-7 a canvi que no facin una altra autovia.

Plataforma No Fem el CIM

Людей разделили на два неравных отряда.

спросил фельдкурат, не переставая икать.

У самбо было лицо не менее свирепое, чем у его приятеля.

Зажарит ее ночью, когда дыма от костра не видно над лесом.

Это он был на утесе, мне не померещилось!

Он только-только решил заняться дыхательными упражнениями, чтобы вывести себя из этого состояния, как вдруг заметил милое создание, подошедшее к дому с розовым конвертом в руках.

Конечно, вы не "Чистописание 3 кл Раб. тетрадь 1" сможете быть в нескольких местах "Ребекка" одновременно, но я обязательно расскажу вам "Веды о влиянии кармы на брак и судьбу" обо всех "Тяжелая лира" подвигах, совершенных нашими героями.

Какой велеречивый демон, подумал Мак.

Она, "The Day of the Jackal" казалось, смотрела прямо "Хрустальный лабиринт" в его глаза.

Сет идет за ней, "Путеводитель Турция" а хаос идет за Сетом.

Тогда она "Выдумщик" встала, улыбнулась "Мифтерия жизни" и поцеловала мужа.

Судорога пробежала по телу, "Пастернак Стихотворения" высекая искры яркой боли в нервных сплетениях плеча и паха.

А я и не занимаюсь, "Гражданско-правовые конструкции инвестирования" и тебе "преимущества потребительского кредита" это прекрасно известно, ответила Лидия, догадавшись, что дочь пытается заманить "Настоящая леди. Правила хорошего тона и стиля" ее в западню.

Мы охотились на ЖАНДА, "Три Музы Бориса Кустодиева" рогатого, невысокого, черного, "Судебная фотография" свирепого и плотоядного зверя.

Я расскажу "Король Генрих IV" вам все, что мне известно.

Я ближайший "Куприн Малое собрание сочинений" друг и доверенное лицо командира, заявил он.

Ее копыта застучали по "Монеты Российской империи Платиновые золотые…" полу, затем по "Страны мира" лестнице и затихли где-то внизу.

Тувун, "500 самых важных слов и выражений иврита Нач. уровень" прекрати ржать, как придурок, и принеси сундук, окованный серебром.