Les Vergonyes del Quart Cinturó - Article sobre el Quart Cinturó a El Triangle

Logo CCQCEl Quart Cinturó o autovia orbital és un projecte per unir l'Alt Penedès amb l'extrem nord-est del Vallès Oriental.

Els nostres interlocutors admeten que no és la solució, però diuen que no poden deixar perdre la inversió.