Bosc Verd

MAT, EÒLICA I SOSTENIBILITAT

La visió que alguns donen de les interconnexions és reduïda, li manca rigor i cau dins dels paràmetres de la dinàmica demolidora que significa la globalització.

Al número 29 de la revista World Watch, visión para un mundo sostenible hi ha un article que es titula «Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2007)», escrit pel director de l'edició espanyola, José Santamarta, i per Fernando Rodrigo.

L'article assenyala la necessitat d'ampliar l'ús de les energies renovables i l'eficiència energètica. En aquest sentit, es deté a estudiar el comportament de l'energia eòlica com a factor que ha evitat l'emissió de 26 milions de tones de CO2.

L'estudi ofereix anàlisis rigoroses i documentades. Però hi ha un moment en què els autors diuen: «Tenint en compte que l'energia eòlica planteja problemes de garantia de subministrament, s'han d'intentar superar les dificultats d'integració de l'eòlica en el mix de generació augmentant les connexions amb la resta de la UE i el nord d'Àfrica (si no bufa el vent en un lloc, ho farà en un altre de més distant).»

Heus aquí una afirmació a favor de les interconnexions elèctriques entre estats, un missatge que ja ha estat utilitzat per mirar de convèncer la població de la suposada necessitat de la línia de molt alta tensió (MAT) entre els estats francès i espanyol. Sobta que des d'una publicació que vol difondre una visió sostenible del planeta s'escampi una idea que amaga la veritable cara de les interconnexions elèctriques.

La primera qüestió que haurien de plantejar-se Santamarta i Rodrigo és si una visió sostenible del món avui dia pot acceptar un tipus de creixement basat en faraòniques infraestructures que tenen un greu impacte en el territori i les persones. Una perspectiva que s'orienti cap a la sostenibilitat ha d'anar més enllà de la mentalitat arrelada en un model de desenvolupament més propi dels temps franquistes.

D'altra banda, les frases que comentem impliquen una imatge insidiosa: els opositors a les interconnexions són un entrebanc per a la implantació de l'energia eòlica. Però en una visió sostenible no cal preguntar-se per la manera més racional i respectuosa de desplegar aquesta energia renovable i reflexionar sobre la conveniència d'un model massificat que només té en compte el benefici immediat? Tot s'hi val per arribar a un desenvolupament significatiu de l'energia eòlica? No hauríem de tenir presents els costos directes i indirectes que representa la integració de l'eòlica dins del model centralitzat?

Si el que volem és millorar l'eficiència i disposar d'un model sostenible, el que cal fer amb l'energia eòlica i la resta de les renovables és situar-les al més a prop possible del consum, i així evitar les pèrdues (d'un 30%).

D'altra banda, ens venen les interconnexions com l'eina que permet aconseguir un subministrament segur, de qualitat i a un preu competitiu, però ho saben, els autors, que entre un 40% i un 60% de la capacitat comercial previsible d'interconnexió entre França i Espanya es reserva al contracte entre Electricité de France (EdF) i Red Eléctrica de España (REE)? Cal, per tant, que es facin públics tots els contractes que estan restringint l'ús de les interconnexions en tota la seva capacitat.

A partir de les dades consignades en l'informe anual de REE, és una evidència que les interconnexions actuals mai no han servit fins ara per a l'ajuda mútua entre països, ni en cas de demandes punta ni en cas d'incidents.

La UE s'entesta a construir el mercat únic elèctric a partir de les interconnexions, però potser passa per alt que altres actuacions són més sostenibles, fiables i decisives per aconseguir aquest objectiu.

En aquest sentit, és urgent iniciar la separació de la generació, la distribució i el transport. A França, EdF controla tots tres aspectes esmentats. A l'Estat espanyol les participacions accionarials encreuades entre generadors, distribuïdors i transportadors demostren clarament la seva interdependència.

La UE recomana l'eliminació de posicions empresarials monopolístiques, però en els darrers anys assistim a tot de processos de fusió entre empreses que configuren monopolis. Pel que fa a la lliure competència, la legislació europea està fracassant estrepitosament. Cada cop els consumidors estem més lluny de poder triar el nostre proveïdor d'electricitat. I se'ns nega la possibilitat de decidir i participar activament en un tema que implica el futur immediat del nostre entorn i la qualitat de vida. Una visió sostenible del problema energètic ha de comptar amb els consumidors no solament com a subjectes passius que paguen, callen i assumeixen els interessos de les elits empresarials i dels seus tecnòcrates. En conclusió, la visió de les interconnexions per part de l'edició espanyola de la revista World Watch és reduïda, li manca rigor i cau dins dels paràmetres de la dinàmica demolidora que significa la globalització.

Pasqual Aguilar

Membre de la Plataforma No a la MAT

El Punt, 15 de març de 2009

Ли Пяо "игры аран стоун" прижался к стене, чтобы дотянуться до "Пособие по химии для поступающих в вузы" меня, и подхватил меня под мышки.

Он "курсовая работа финансам" шел, прихрамывая, по "Логопедические упражнения" извилистой тропе, приближаясь.

В тот день шел "Развитие речи и познавательных способностей дошкольника. 4-5 лет" дождь и где-то высоко "скачать фильмы призрак оперы" в горах играл волынщик.

Насколько мне известно "музыкальное поздравление с днем рождения скачать" носки, сообщил Ходок.

И "скачать черный ворон песни" позови к ним медика проверить "кривое зеркало для веб камеры скачать" слух.

Получилось так, что восемьдесят лет "Технология: программа: 5-8 классы. ФГОС (+CD)" назад закончился последний одиннадцатилетний круг появления солнечных пятен, область, представляющая для астрономов наибольший интерес.

DOS ANYS DE GOVERN; LA PAGESIA DEMANA COMPTES

El balanç de la gestió del Departament d'Agricultura és nefast i les conseqüències les paguem els qui volem viure de la terra. Amb preus baixos al productor i costos de producció desmesurats, les mesures públiques estructurals són urgents

D urant aquest any que ara ha començat, cal que la pagesia demani comptes a l'administració i especialment al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per la gestió dels darrers dos anys de govern. Els mesos que acabem de deixar enrere han estat marcats per la greu crisi arrossegada pel sector agrari, així com per la lluita de la pagesia per continuar la nostra activitat en un context advers: un context de preus cada vegada més baixos al productor i costos de producció desmesurats. Els pagesos i pageses hem sortit al carrer per fer escoltar la nostra veu i per traslladar a la societat la importància que té la pagesia com a sector productiu per a l'economia i la societat catalana. I si bé la pagesia ha estat a l'altura de les circumstàncies, no podem dir el mateix de les administracions; ni tan sols del Departament d'Agricultura, que s'ha limitat a negar reiteradament la crisi i la dura realitat que travessa el sector. La gestió de l'actual conseller d'Agricultura davant una situació límit és, a hores d'ara, clarament insatisfactòria, i es caracteritza per una inexplicable passivitat que genera cada dia més malestar. Els responsables polítics d'Agricultura ni tan sols no han fet efectives les mesures ja previstes per millorar la competitivitat i la inversió i enfortir les explotacions agràries, quan això podia pal·liar la crisi abans que s'agreugés. A hores d'ara, de la convocatòria del Contracte Global d'Explotació de 2007 pel que fa a modernització (inversions, joves i diversificació), només s'ha aprovat una sol·licitud d'incorporació de joves i 108 plans d'inversions, i resten pendents encara 97 incorporacions de joves i 325 plans d'inversions. A més, de la convocatòria del 2008 estan pendents totes les sol·licituds d'incorporació de joves (197 expedients) i tots els plans d'inversió (844 expedients). La desídia ha arribat a l'extrem que per al 2009 ni tan sols s'han pressupostat els recursos per afrontar aquests compromisos que el mateix Departament té amb les explotacions agràries: als pressupostos del 2009, per cobrir les convocatòries del 2007 i el 2008 i tancar amb diligència la convocatòria del 2009, li manquen com a mínim 13,6 milions d'euros. No cal dir les implicacions que té per a un sector productiu que s'abandonin les mesures destinades a incentivar la inversió en un moment de crisi. Per si no n'hi havia prou, la nefasta negociació duta a terme pel ministeri espanyol a la UE, pel que fa a la Política Agrària Comuna, suposarà una retallada de 35 milions d'euros, fins al 2013, de recursos europeus en la renda dels que realment viuen de l'agricultura. A aquest fet, també cal afegir-hi que la gestió que el Departament d'Agricultura fa del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) de la UE demostra que ni tan sols són capaços d'aprofitar els recursos europeus i estatals que ens corresponen. Un altre aspecte que podria haver contribuït a pal·liar la crisi del sector agrari hauria estat un suport decidit del govern a la comercialització per part de la pagesia. Bé sigui impulsant un marc legislatiu que afavoreixi un preu just al productor i al consumidor, en relació amb els evidents marges abusius dels intermediaris; bé sigui, com a mínim, complint les polítiques de comercialització del mateix Departament d'Agricultura. Tanmateix, de l'anterior Pla de Desenvolupament Rural (PDR) del 2000-2006 només es van executar 4,1 milions d'euros dels 26,9 previstos per a promoció. I si, respecte als productes de qualitat (agricultura ecològica, producció integrada...) o d'origen certificat (DO, IGP...), el PDR pel 2007-2013 preveu una mitjana anual de suport d'un milió d'euros, el 2007 ja no s'hi van destinar els recursos i el 2008 tampoc estaven previstos. Cal recordar que el PDR d'Andalusia preveu una mitjana de 5,5 milions d'euros per a promoció. I que els aplica, és clar. El balanç dels darrers dos anys de gestió del Departament d'Agricultura és nefast, però les conseqüències les paguem aquells que senzillament volem viure de la terra. Amb la crisi del sector agrari a sobre, amb preus baixos al productor agrari i costos de producció des mesurats, les mesures públiques estructurals destinades a la pagesia es fan més urgents que mai. Per això, també ens cal exigir que s'apliquin amb més eficàcia que mai, i cal exigir-ho fent més soroll que mai.

Joan Caball Subirana

Coordinador nacional d'Unió de Pagesos de Catalunya

Gener 2009

Мне хочется потолковать с ним, сказал Айронбэр.

Снаружи теперь было темно, и они ехали по мосту.

В ней "Скачать красивый рамки"чрезвычайно сильны родственные чувства, а своего племянника Бертрама, как "Калькуляторы инженерные скачать"я вам уже говорил, она просто обожает.

Джей встал так, чтобы голубой "Скачать последний дом слева"спиннер и стоящий на коленях Драм оказались у него за спиной.

Тот по-прежнему стоял на бережке.

Вирджиния не сердилась на возлюбленного; она отлично понимала, кто заслужил ее гнев, и, репетируя злую отповедь, почти забыла о том, насколько сильна обитательница Меру.

Он бросился на меня, схватил за "звуки боя скачать"глотку, но я отбил атаку, удерживая его на месте.

Рип Ван Винкль "Мужские сексуальные страхи, хитрости и уловки: психология любовного поведения"<персонаж американского "Паутина"писателя Вашингтона Ирвинга> напился и проспал, как он думал, целую ночь, а "мафик песни скачать"когда вернулся домой, оказалось, что прошло "Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь"двадцать лет.

Тоже неплохо в определенном смысле.

На губах Эйрадис появилась мягкая улыбка, и "Новый преемник Путина"грустное настроение исчезло.

В сотне ярдов к "Кедровое масло. Мифы и реальность"востоку протянулся высокий пролет виадука, и Мейтланд увидел бетонное основание, на котором царапал "Лиловый шар"свои послания.

С диким ревом Транто "Реквием по Мечте"налетел на своих товарищей, которые неожиданно резво бросились наутек, несказанно удивив "мария семёнова волкодав скачать"остальных работников, привыкших к тому, что фанты отличаются исключительной медлительностью.

IL·LÒGICA LOGÍSTICA

Després de tants comentaris gratuïts com s'han dit sobre el Logis-Penedès, el Logis-La Bisbal i tots els logis que puguin arribar a sortir a partir d'ara per salvar la humanitat baixpenedesenca de l'atur, cal posar un toc de serenor i, sobretot, els punts sobre les is.

La introducció massiva de la logística no reduirà l'atur, ans el contrari, l'augmentarà. La crisi ha minvat considerablement el trànsit de mercaderies. Els polígons logístics de l'Alt Camp que s'han iniciat s'han aturat i tenen greus problemes per rendibilitzar les inversions realitzades i per complir amb els compromisos adquirits amb els ajuntaments en matèria d'impostos, pactes econòmics i, sobretot, de llocs de treball. Si no hi ha activitat no es mou res. Si no es mou res no hi ha transport de mercaderies, què és la base de la logística. Probablement, si s'hagués construït el Logis el 2004, tal com pretenia la Generalitat, ara, quants dels hipotètics 4.000 treballadors dels Logis comarcals estarien en atur?

pdcim_11

La introducció massiva de la logística no reduirà l'atur, ans el contrari, l'augmentarà. La crisi ha minvat considerablement el trànsit de mercaderies. Els polígons logístics de l'Alt Camp que s'han iniciat s'han aturat i tenen greus problemes per rendibilitzar les inversions realitzades i per complir amb els compromisos adquirits amb els ajuntaments en matèria d'impostos, pactes econòmics i, sobretot, de llocs de treball. Si no hi ha activitat no es mou res. Si no es mou res no hi ha transport de mercaderies, què és la base de la logística. Probablement, si s'hagués construït el Logis el 2004, tal com pretenia la Generalitat, ara, quants dels hipotètics 4.000 treballadors dels Logis comarcals estarien en atur?

Un Baix Penedès que s'ha fet dependent de la construcció no pot apostar a ulls clucs pel sector logístic per sortir de la crisi. Dependre de la logística agreujarà encara més el problema ja que l'atur d'un sumarà a l'atur de l'altre.

El problema no és l'atur, és la conseqüència d'una comarca desestructurada que ha crescut per damunt de les seves capacitats d'organització econòmiques i ambientals.

En 10 anys hem doblat la població (1998=50.000 habitants; 2008=prop dels 100.000). Un creixement demogràfic del 100% en front del 20% que ha experimentat Catalunya.

Davant d'aquesta allau demogràfic, i tot i reconèixer el problema de la desmesura en els diferents plans que s'han intentat redactar –Pla Estratègic, Pla Territorial..- , les institucions segueixen fent ulls clucs als veritables problemes comarcals. Uns no han fet mai res i altres posen més llenya al foc amb les ARES -2.400 habitatges- que, una vegada ocupats, representaran una demanda de llocs de treball equivalents als que ofereixen les futures implantacions logístiques. Quin atur es vol reduir si no deixem de créixer caòticament per sobre de les nostres possibilitats?

No només ens han de preocupar els números vermells de l'atur sinó també els que el generen: creixement demogràfic desaforat, absència d'estratègia per potenciar i coordinar els sectors econòmics, manca d'organització del sector empresarial, absència d'idees per ordenar el Penedès sota uns criteris racionals, manca de lideratge polític.. Sense tenir en compte aquests factors, entre altres, afirmar que el Logis reduirà l'atur és un sil•logisme fals sense valor que cau en la demagògia i es treu de la màniga quan hi ha manca d'arguments o es vol desviar l'atenció del veritable problema.

Pel que sembla però, no hi ha ganes de baixar de la poltrona. Llàstima! Si enterréssim els falsos interessos i les megalomanies polítiques i ens poséssim a treballar pel territori, tots a una, podríem concebre encara una bona vegueria o preferiu que guanyi la tesi dels que afirmen que el Baix Penedès ja no té remei?

Pau Batlle, arquitecte http://paubatlle.blogspot.com/ Febrer 2009

он идет по ним, "скачать песню виктор цой группа крови" кровь на лице, во "Пять разбитых сердец" рту, в глотке.

Но у меня возникла насчет "игровые автоматы крейзи манки скачать" старины Билла новая теория.

Полагаю, ты и "смотреть игру лего ниндзя го" твоя группа могли заработать "Встретиться вновь" дозу облучения.

Закажи мне омаров с жареным "Валерий синельников книги скачать" картофелем по-французски и капустным салатом, ватрушек, "Сборник диктантов и проверочных работ по русскому языку. 2-4 классы. ФГОС" пол-бутылки нашего шампанского, чашечку кофе, лимонный "скачать виндовс хр бесплатно и без регистрации" шербет, самого старого коньяку из моего погреба и две "свойства решения задач линейного программирования" сигары.

Сейчас я должен был ясно мыслить и "бесплатный игровой автомат чукча" очень решительно действовать.

Ты оставляешь то, что знаешь, ради неизвестности.

CAMINEM PER LES GUNYOLES

Caminada popular per la Serra de Les Gunyoles

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd organitza per aquest diumenge 1 de febrer de 2009 una caminada popular per la Serra de Les Gunyoles (Avinyonet del Penedès) que estarà guiada per en Toni Inglada.

Sortirem a les 9 del matí de l'estació d'autobusos de Vilafranca des d'on ens distribuïrem en cotxes particulars per desplaçar-nos fins a l'inici de la caminada.

Aquesta caminada ens permetrà conèixer la serra de Les Gunyoles i les seves rodalies per la seva cara sud-est, així com pobles carregats d'història pertanyents al terme municipal d'Avinyonet del Penedès, pel qual transcorre la totalitat de la nostra sortida, entre boscos i terres de conreu.

Començarem a caminar des de l'Arboçar de Dalt per prendre direcció a l'Arboçar de Baix on podrem veure de prop la seva torre de defensa d'època medieval amb planta circular construïda entre els segles X i XI amb parets d'un bon gruix. Tot el petit nucli es molt digne de conèixer destacant el baluard de cal Roig. Tot seguit anirem a visitar el colomar de l'Arboçar situat al mig de la plana de la Torre, on actualment es considera una estructura medieval amb la funció bàsica de colomar i que s'utilitzà com a torre de guaita a camp obert.

Un corriol ens portarà fins a l'Arboçar de les Roques, el tercer dels nuclis que formen el conjunt de l'Arboçar. Seguirem camí per la plana del Pou Vell tot passant pel costat de la vella masia de mas Sunyer i el fondo de Santa Magdalena, per a continuació prendre un bonic corriol envoltat de bosc fins arribar al torrent de la Bruixa, per començar aquí la pujada pel fondo del Badell que ens portarà al poble de les Gunyoles, el segon del seu municipi, on es troba la torre de las Gunyoles, monument funerari d'època romana, utilitzat a l'edat mitjana com a torre de defensa.

També podrem observar l'església de Sant Salvador temple d'estructura neoclàssica edificat de nou, donat que el segle XVII s'enderrocà completament la primitiva església romànica per haver patit moltes modificacions al segle XVI. A Les Gunyoles durant els vols de les festes nadalenques, i des de fa 32 anys, es representa a la part més alta del poble el tradicional pessebre vivent parlat. Des d'aquest punt començarem a caminar per la part més enlairada de la serra de les Gunyoles, la carena o llom de la serra, que és per on passava l'antiga carrerada reial o carrerada de la Cerdanya que recollia els remats de la marina i els encaminava vers les muntanyes pirinenques.

Arribant a passar pel costat de la creu de Llaners, gaudirem d'àmplies vistes panoràmiques que ens permetran de veure el mar, la gran plana del Penedès, la serralada prelitoral, bona part del Garraf i si el dia és clar podrem abastar amb la vista molt més lluny. Seguint per la carrerada o via Cerdana arribarem a la cota més alta del nostre recorregut (403 m.) i tot passant pel costat del solitari pi d'en Barba anirem baixant fins el nucli de població de l'Arboçar de Dalt, amb cases arreglades amb molt de gust, inici i final d'aquest bonica e instructiva caminada.

L'arribada està prevista per a 2/4 de 3 del migdia. La caminada és gratuïta i oberta a tothom. Cal portar beguda i esmorzar. Es recomana portar calçat adequat per muntanya i pal o bastó.

От большинства "Аудиокнига скачать всадник без головы"других птиц, промышляющих добычу, летая над океаном, он отличается прежде всего тем, "Скачать маленькие бомберы"что у него между пальцами только небольшая плавательная перепонка, а когти "Скачать бланки на загранпаспорт"на ногах такие же, "Музыку скачать холодно холодно"как у орла или у сокола.

Ищейка поняла, что от нее требуется, опустила морду к "Скачать игры робинзон"земле и бесшумно побежала вперед.

Полковник Краус был известен среди офицеров "Айдамир мугу все песни скачать"своей страстью "Книга скачать военные приключения"останавливать, если ему не отдавали честь.

Нет, у нее была твердая воля, и она "Скачать бесплатно ratiomaster"употребила все усилия, чтобы вырвать из сердца "Скачать песни группу ленинград"роковую страсть.

Я волк, даже когда становлюсь человеком.

И не отвечай на его вопросы, "Книга форест гамп скачать"если он вздумает тебя расспрашивать.

MENJAR BÉ, PER QUÈ NO?

El Punt, 11 de gener de 2009

Amb la política de deixar fer, deixar passar i al no obligar a etiquetar correctament, no es respecta el dret a decidir què volem menjar. Ara mateix entre Catalunya i l'Aragó tenim més hectàrees de panís transgènic que a la resta de la UE.

Els organismes genèticament modificats (OMG) com a principal negoci de quatre multinacionals ens els han anat introduint silenciosament, sense cap mena de publicitat, amb el vistiplau, això sí, dels governs de molts països del Primer Món.

Conscients, ben segur, que essent un tema conflictiu tenia l'oposició de molta gent, fins i tot del món científic, van decidir que la millor política era anar introduint aquestes noves llavors en l'agricultura sense fer soroll, com havien fet a gran escala als Estats Units, el Brasil o l'Argentina amb un èxit de mercat inqüestionable. Amb aquesta sàvia política han aconseguit que entre Catalunya i l'Aragó hi hagi avui més hectàrees de panís transgènic que a la resta de la Unió Europea.

A Catalunya tenim una gran producció de bestiar d'engreix, de les més grans d'Europa, però som deficitaris en cereals i lleguminoses (panís i soia sobretot), que hem d'importar. Tant el que importem com el que produïm no es comercialitza separant els transgènics de la resta de llavors convencionals, sinó que entra barrejat a les fàbriques de pinsos o de productes alimentaris. Per tant, a partir de la permissivitat o de la complicitat de les administracions, tots estem consumint transgènics, ja sigui amb carn alimentada amb OMG o amb pastes, farines i fins i tot dolços.

Primera denúncia: amb aquesta política de deixar fer, deixar passar i al no obligar a etiquetar correctament, no es respecta el nostre dret a decidir què volem menjar. Es vulneren, per tant, drets bàsics de tota la ciutadania.Ves per on, però, des que hem entrat al Parlament de Catalunya la iniciativa legislativa popular per declarar Catalunya lliure de transgènics, comencen a sortir veus manifestant-se a favor dels OMG, sobretot del món científic, i per cert no totes respectuoses amb els que ens hi hem manifestat en contra, des de fa anys.

Jo no vull entrar en el terreny llefiscós de l'insult i la desqualificació, d'aquells que tenen perfectament dret a defensar els OMG, des de l'objectivitat i sense estar subordinats a cap multinacional. Vull donar el meu punt de vista des de les meves experiències professionals com a pagès, que arrenquen del 1955. Els transgènics que tenim avui al mercat no trauran la fam del Tercer Món, perquè no són varietats més productives i perquè són llavors cares i que no es poden reproduir; vull dir que cal comprar-les cada any. El mateix ha passat amb les llavors híbrides, que també són cares i no es poden reproduir i que amb 50 anys d'experiència segueixen sent un luxe a l'abast només de la pagesia endeutada del Primer Món.

Aquí el conreu de soia és testimonial i el negoci l'estan fent amb dues varietats de blat de moro. La primera resistent a un herbicida total, el Roundup, que es pot aplicar en qualsevol estadi de creixement de la planta i que no l'afecta gens ni mica. Ara bé, el que diem molts pagesos és: tan mals professionals som que no sabem combatre les herbes ja sigui amb mitjans manuals o mecànics o bé amb herbicides selectius, aplicats correctament? Per a més inri, el Roundup és un dels herbicides més residuals del mercat. El segon panís és resistent al barrinador perquè duu incorporat el producte que l'elimina. En aquest cas hi hagi o no atac del barrinador, la planta ja té incorporat el tractament. Tornem enrere: és com quan al Maresme els hortolans fèiem tractaments «preventius» els dissabtes, per les malalties que poguessin venir.

És un contrasentit perquè el DARP fomentant les agrupacions de defensa vegetal, amb un bon assessorament tècnic, ja fa anys que ha fet canviar aquest costum altament contaminant, per passar a fer tractaments per prescripció dels tècnics en casos excepcionals i amb perill de perdre la collita. Però hi ha més coses: què els dirà el catedràtic Abel Mariné als pagesos que feien panís ecològic i que han hagut de plegar perquè amb la pol·linització del panís transgènic els han contaminat els seus camps? Que deixant franges de seguretat de 50 quilòmetres ja tindran una protecció suficient? Jo penso que moltes preguntes tenen resposta des de l'objectivitat i el sentit comú. I mentrestant em situo com a pagès amb els «ecologistes de saló» com els anomena el senyor Mariné pensant que al seu interrogant: Aliments transgènics, per què no? hi contraposo un: Menjar bé, per què no?

Pep Riera Pagès

Я думаю, что нам с вами стоит начать работать над пьесой сегодня же.

Соммерштейн немедленно принялся читать.

Так и должно быть, ведь это одна и та же вещь.

спросил король Ги, поднимая голову от таза.

Запасись мазью хорошей безвредной мазью, которая не теряет блеска или иди ищи другую работу.

Это тень черной лошади, в одиночестве скользящая по стене.

Погода "Теория и практика Священных Рощ" стояла холодная, осень вступала в свои права, и все же что-то напоминало те карибские деньки.

Пожалуйста, сударь, произнес Квентин умоляющим тоном.

Тогда великий план Аззи полетит ко всем чертям.

Может быть, у "Система Барбары де Анджелис. Все, что женщина должна знать о мужчине. 30 подлинных правил и 50 лучших упражнений, чтобы счастье озарило ваши отношения" него есть собственная голова на плечах.

Камень в полете ударился о выступ, отскочил, покатился к бегущему стаду, чуть не врезался в бок самки бизона и замер.

Она понадобится мне уже сегодня вечером.

XERRADA: ELS HORTS URBANS

Dissabte 24, a les 19:00 hores a l'Escorxador, Vilafranca del Penedès. Us convidem a participar en aquesta xerrada, on es presentaran dos projectes que parteixen de l'hort com a espai per a desenvolupar experiències de canvi. Un primer projecte es replanteja l'hort des de la vessant professional: parlem de  l'Assemblea Pagesa, un moviment format bàsicament per pagesos i pageses, i per ciutadanes de les zones rurals de Catalunya, decidits a lluitar per un altre model de desenvolupament rural. Plantegen un concepte de sostenibilitat tant ecològic com agrari. Reivindiquen que les relacions socials també fan possibles els equilibris naturals. Un representant de l'Assemblea Pagesa ens parlarà del moviment, i dels principals fronts de lluita actuals. Un segon projecte partirà d'un angle ben diferent: parlarem de l'horticultura ja no com a activitat professional, sinó com a activitat de lleure, com a espai educatiu, i també com a teràpia ocupacional d'aquells col•lectius en risc d'exclusió social. Ens referim, aquí, als horts urbans, zones urbanes o peri-urbanes convertides en horts per a ús i gaudi dels seus habitants. Parlaran, en aquest cas, els redactors del treball que va presentar la CUP el 18 de novembre del 2008, on es proposava un projecte d'horts urbans per a Vilafranca. Es descriuran les idees més importants de l'estudi, i s'explicarà en quina fase es troba aquest projecte, després que fos aprovada al ple municipal de Vilafranca una moció en pro dels horts urbans el 25 de novembre passat.

Спор этот, как всегда бывает в подобных случаях, разгорался все сильнее и становился все громче, пока не "Как с компьютера скачать игры на iphone"достиг наконец ушей Мертона, или, как его называли в округе, самого хозяина.

Незнакомец был бы польщен, если бы узнал, какое волнение он вызвал в груди молодой "Скачать телефонный справочник оренбурга"креолки.

Мы вошли в отозвавшуюся эхом темноту.

Диас придирчиво осмотрел трюфели, поданные ему стюардом, и велел их унести.

Руку у меня все-таки покалывало.

Когда же наконец мачта была установлена на самой середине лодки и скитальцы готовились поднять парус, расстояние между гичкой и плотом оказалось меньше кабельтова.

Поль осторожно поднялся на ноги и "Скачать книгу колина декстера"похлопал чудовище по шее.

Страницы были "Скачать игру мир самолетов"влажными, линии почти полностью "Скачать фильмы исторические"смазались.

Мне нужно посоветоваться с врачом.

Вы слышали большую часть того, что нам следует сделать, но "Скачать виагра не оставляй меня любимый"между идеей и исполнением всегда остается большая разница.

Гном опускал руку в ящик, не глядя "Скачать игры через веб камеры"доставал букетик и вкладывал его в подарок, не обращая ни "Виджет погоды скачать"малейшего внимания на то, что "Скачать прога для взлома майла"это за букетик.

Не прошло и получаса, как нерадивый ученик превратился в "Скачать без ограничения времени игры"старательного и послушного.

Скажи своей подружке, "Cэкс скачать видео"чтобы опустила ружье.

Наконец, он остановился на пороге детской, "Скачать новую версию фаерфокс"в которой было темно.

Кот "область тьмы саундтрек скачать"повернулся и отправился на "хемингуэй скачать книгу"север.

Он убивал рассветы, "скачать программу для замедления видео"птичий щебет и "скачать машину для tdu"размашистую красу вольного волчьего "Virtual cd скачать для windows 7"бега.

Это будет нечто вроде "Деньги идут женщинам на пользу"семейного праздника, который устраивают мои родственники.

Энн "Чертежи самодельных станков"мечтательно взглянула на ветровое стекло.

Наступившее "Расмус, Понтус и Растяпа"утро осветило мертвенную бледность его лица и "Последняя крепость. Беседы о семейной жизни"блуждающие, полубезумные глаза.

Испытание окончилось, и чувствительные женские сердца, тревожно, неистово "Тарталетки"стучавшие в груди всего "Греческо-русский и русско-греческий словарь"минуту назад, уже снова бились спокойно и размеренно.

Здесь прошли "Лукоморье 4. Поиски боевого мага"лошади, мулы и собаки, и "Инкубатор истинных арийцев. "Лебенсборн""по следам Карлос быстро посчитал, сколько их было.

Ильин поднялся, стоял будто "Из порося в карася. Игра в фразеологизмы"в растерянности.

Впрочем, ответа и не требовалось.

В это "Усиление продаж"ненадежное укрытие отступили уцелевшие от первой атаки, но "Как снимать шедевры любой камерой. Сила экспозиции"и они один за другим быстро пали "Футбол. Подробный путеводитель"под меткими выстрелами врагов.

EL QUART CINTURÓ, O LA PIRÀMIDE DE KHEOPS AMBULANT

Més costerut i llarg pel Quart Cinturó, més planer i curt per l'AP7

El trajecte del Quart Cinturó entre els peatges de Martorell i la Roca seria de 55,29 Quilòmetres de longitud segons les previsions del disseny inclòs en el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Per contra, si el recorregut es fa per l'actual AP7 la distància és de 43,80 quilòmetres. Per tant, pel Quart Cinturó la longitud seria un 26% més llarga. Si l'Estat vol fer una via paral·lela a l'AP7 i la considera com l'A7 (sense "P" de peatge) com una alternativa clara de no peatge, cal tenir en compte que castiga els usuaris amb un 26% de major recorregut.

Però, a més, el Quart Cinturó, se situa en llocs amb més pendent i alçada que el pas de l'AP7. De fet, la part en construcció entre Abrera i Terrassa assoleix molts punts amb un pendent que supera el 7% i ha calgut preveure un carril lent per a fer-lo funcional. Entre Terrassa i Martorell hi ha uns 260 metres de diferència d'altitud respecte del mar. És com si tots els camions i vehicles de pas se'ls fes pujar l'alçada de la Torre Eiffel per una rampa de pendent relativament fort.

Des dels romans, per anar de Martorell a la Roca, o sigui des de Ad Fines a Semproniana, la via més directa de pas ha estat sempre per la vall, passant per Sant Cugat (Castrum Octavianum) i no pels pendents de peu de muntanya (Egara, Arrahona, Aquae Calidae, Granularia, és a dir Terrassa, Sabadell, Caldes de Montbui i Granollers).

Kheops ambulant pel Vallès

Calculant el pas d'uns 5000 camions per dia, una dimensió més que prudent, el pas alternatiu per una o altra via significaria que, només en termes d'elevació de càrrega pel camí llarg del Quart Cinturó en un any de 300 dies laborables, aquests 5.000 camions carregats amb només amb 1 m3 desplaçarien 260 metres d'alçada la no menyspreable quantitat de 390 milions de m3 (5.000x300x260).

La gran Piràmide de Kheops, la major de Gizeh, al Caire, amida un volum de 2.593.692 m3 (el total de l'alçada de la piràmide és de 146,58 m i la base un quadrat de 230,40 metres de costat). Per construir-la fou necessari elevar la respectable quantitat de 126'73 milions de m3 un metre d'alçada. Cada metre cúbic de pedra pesa uns 2.600 Kg/m3.

Doncs bé els 5.000 camions dia, 300 dies laborables a l'any i amb solament un metre cúbic de càrrega per a cada un (2.600 Kg) elevarien cada any, passant pel Quart Cinturó en comptes de per l'AP7, l'equivalent de 3 cops la piràmide de Kheops! Però si la càrrega per camió fos de 10 tones, cosa força normal, llavors l'equivalent arribaria a la dimensió d'elevar la massa de més d'11 piràmides de Kheops per any!

Conclusió: l'esforç de passar pel Quart Cinturó seria, com a mínim, equivalent a fer desfilar en un any al llarg del Vallès l'equivalent a una piràmide de Kheops cada mes laborable, cost que ens estalviaríem del tot si passessin per l'AP7.

La Piràmide de Kheops emociona perquè està elevada a pes de braços. En canvi, el moviment de la seva massa al llarg del Quart Cinturó en un any ens deixa estèticament freds, perquè es faria a força de cremar petroli. Com de potent és el petroli i com de barat quan n'hi ha a dojo! Clar que el petroli genera emissions i s'ha de pagar a tercers països. Però sembla que som rics i que no hi ha problema. I no és gens cert.

Quart Cinturó, Kheops, o els senyors d'un altre temps

La pregunta és si ens podem permetre el luxe de ser tant poc eficients amb els consums energètics dels desplaçaments, en un moment no solament de crisi sinó de futura escassetat i encariment del petroli, a part de les emissions que ens hem compromès a reduir. Si ho mirem des del punt de vista de les decisions polítiques i del disseny de la xarxa vial, l'opció de construir el Quart Cinturó en lloc d'aprofitar el corredor de l'AP7 Vallès comportaria una dimensió de cost extra, o ineficient, que no es pot menystenir.

Fins ara, els estudis sobre despesa i estalvis en la previsió de l'execució del Quart Cinturó mai no han parlat de manera rigorosa de consums energètics segons els trajectes. Els estudis s'han fet de manera ideal, com si el país fos pla i com si tota nova via servís simplement per a escurçar distàncies. Com si tant fos anar per una banda com per l'altra, quan no és gens comparable.

La natura i la història han posat els camins als llocs més adients, només que actualment, ebris de petroli i grollers amb el paisatge, ens pensem que tot és construïble i consumible, i afirmem que els ciutadans que es queixen són uns pobres retardats.

Les autopistes són avui un gran espectacle de petroli cremant a raig. Aquest és certament el nostre món, el que hem construït i el que defensem. Però fer també d'aprenents de bruixot i accelerar encara més el desastre, com fan alguns polítics irresponsables que ens prometen el Quart Cinturó tot volent emular Kheops, és ja patètic. El judici dels historiadors els serà molt dur.

En aquest nou segle, el Quart Cinturó és clarament faraònic i els seus promotors senyors d'un altre temps.

Manel Larrosa i Padró, Arquitecte

Membre de la Campanya Contra el Quart Cinturó

El Vallès, 20 de gener de 2009

Ну, выкладывай, братец, сейчас удобный момент.

Единственное оружие, которое, по счастью, сохранилось у меня, был охотничий нож.

А на "Навител карты для android скачать"столе у себя Минье нашел свой смертный приговор, изложенный печатными буквами.

Это не грязь, а уголь, сказал Толька, угольные шахты поблизости или открытые разработки.

Тогда и обнаружили настоящую причину тревоги, а кроме того, заметили, что Фелим исчез.

Не безобидно шелестел тревожно.

И "Отчаяние"тушенку с веселым поросячьим пятачком, и вермут с пунцовым бокалом на этикетке, и сигареты ""Черные бушлаты". Диверсант из будущего"с привычными земными названиями и примелькавшимися "Технология. Технический труд: 7 класс: Учебник для учащихся общеобразов. учреждений. ФГОС"рисунками на пачках.

Три месяца бок о бок с ними "Таро Черных Котов"прожили.

Однако охотник не пустил в ход ножа, а "Настольная книга логопеда"ударил кобылу в бок своей "Место, где все заканчивается"единственной шпорой, и лошадь побежала спокойной рысью.

Право, сэр, "Наполеон-2. Стать богом"я никогда не думал о том, чтобы покинуть Шетлендию, ответил сын.

И "Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС"тогда столь же "Победить рак"естественно и уже ко времени придет на руины "Раскрашиваем нитками квилт"диктатуры долгожданная демократия.

Тем временем дым начал рассеиваться, и очертания людских фигур стали яснее.

Изредка ему на щеку "скачать эротические литературу" падала капля.

Его кожа сияла золотом, а "скачать кс новой версии" крылья наподобие лебединых, "Намедни. 1961-2010. Комплект из 6 книг в сумке" только не белые, а бледно-зеленые плащом ниспадали за "Пока ты пытался стать богом... Мучительный путь нарцисса" спиной.

Отпусти Лунносветную и ее подругу, и "игровые автоматы без депозита бонус" я буду драться с тобой.

Разве не мог кто-нибудь, "скачать клип формат avi" а вероятнее всего, ответственный за "скачать майи кристалинской" связь с прессой "Как лягушки пили чай" из числа служащих картеля изобрести эту историю, чтобы "Окрестности Петербурга: Иллюстрированый путеводитель для детей и родителей" заставить цену на газ снова возрасти.

После "Закрытая школа. Сопротивление" долгой паузы грудь вновь слегка приподнялась.

Любая пакость демону праздник на душе у гнома.

Seguiment de caixes niu

El proper diumenge, dia 25 de gener el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd realitzarà la sortida pel  control i neteja de les caixes niu del Bosc de les Graus.

Ens trobarem al Aparcament de l'Auditori, a la zona esportiva a 2/4 de 10.

Des de fa uns 10 anys el col·lectiu té penjades unes caixes nius al Bosc de les Graus amb un molt bon índex d'ocupació que confirma la necessitat d'aquestes caixes.

Us hi esperem a tots i a totes.

Можно "Картинки для рабочего стала скачать"было не сомневаться в том, "монстр в париже скачать"что они кинутся на меня, "проекты каркасный домов скачать"едва только заметят.

Он бросил вызов, "книга поток скачать"взобравшись на вершину горы.

Еще несколько "скачать доктор живаго пастернак"поворотов и он вступил под низкие своды "скачать песню бананы лопала бомба"широкой галереи с узкими окнами "скачать книгу михалкова елена"в ближней к "учебник по математике 3 класс скачать"нему стене.

Один из них застрелил охранника.

И опять оба друга молча лежали "популярные сетевые игры"рядом.

Он съел еще одну, с внезапно проснувшимся энтузиазмом, потом еще одну.

ГЛАВА 11 спасение Отдыхайте; постарайтесь не двигаться.

Я предлагаю подняться наверх и "Аудит операций расчетного и валютного счетов" там поговорить.

Вы настоящий старый путешественник во времени, но вы не выглядите на свой возраст.

Постарайся только об него не споткнуться, посоветовал Бронзини, и перевел взгляд на стройные ряды массовки.

Но какая угодно могучая сила бесполезна, если ее не направить в нужное русло.

Он заметно приободрился, узнав, что избежит противостояния с хозяйкой, которая еще в первую встречу произвела на него самое "Организация и порядок учета кассовых операций" сильное впечатление.

Мы собирались сделать это, "Близость Доверие к себе и к другому" пока один из наших селекционеров не заметил, "Они уже сделали это" что колонии может понадобиться экстренный запас провианта, и "Как узнать свои прошлые жизни" хотя эта штука едва переваривается, но все же лучше "Игра в бисер" жевать ее, чем бетон.

Поль уловил как напряглись и потащили нити заклинаний, прикрепленные "Скотское хозяйство" к его персоне.

Но Соммерштейн намеревался попытаться снова, еще через двадцать восемь "Как снизить сахар в крови" минут, а если понадобится, "Консервирование и заготовки" он был готов работать всю ночь.

Этот закон, оставшийся в силе с "Бизнес каменного века" древнейших времен, в разные времена вызывал много споров и недоразумений.

Но вам "Комментарий к Таможенному кодексу РФ" подобная участь не грозит.

Знатные рыцари и тамплиеры, которые ехали неподалеку и слышали "К12 Фиксики" сказанное, облегченно откинулись в седлах и обменялись улыбками.

Subcategories