COMUNICAT DE NO FEM EL CIM

El sentit de la VEGUERIA PENEDÈS.

El sentit comú

Des de la plataforma NoFemelCIM considerem que la Vegueria Penedès té el seu sentit en el moment que el model territorial que volem difondre és el del sentit comú. Sabem que un territori serà governat amb més encert com més pròxim siguin els òrgans que el gestionin però també si el territori manté unes característiques que el diferencien de l'entorn.

No podem deixar perdre l'oportunitat de rectificar errors anteriors, com és el fet de partir el territori històrico-geogràfic entre dues províncies. Fer això és negar l'existència d'una unitat que s'ha manifestat ja segles enrere i que avui dia neguen, des de la Generalitat, els successius plans territorials i directors que s'estan desenvolupant.


Un model per sobre de la crisi

La Vegueria Penedès ha de servir per salvaguardar els interessos dels que vivim en un territori comú, des de l'Anoia al Garraf. Amb uns interessos comuns, diferents de les metròpolis que en encerclen. I quin són aquests interessos? Semblaria difícil de dir, ara en època de crisi, però una estructura territorial no es pot fer només en una conjuntura econòmica específica, sinó que ha de tenir prou coherència com perquè s'adapti a qualsevol moment econòmic. No ens podem plegar de braços en temps difícils i deixar que el govern actuï com més li convingui, ja que la situació és prou delicada. Ara és l'hora de mantenir-nos ferms en la nostra convicció. La Vegueria Penedès no pot seguir sent un calaix de sastre pels interessos d'un sistema urbà obsolet.


Referències externes

La Vegueria que volem passa pel respecte al territori: a la seva economia diversa en base al seu paisatge agrari. I això no és incompatible amb altres propostes econòmiques que contribueixin al manteniment de la seva riquesa. Només cal observar altres paisatges europeus per adonar-nos que estem molt lluny d'aquest respecte. Per això, una de les propostes que es podria tenir en compte és la d'observar i agermanar la Vegueria Penedès amb altres zones en les que la tradició vinícola sigui prou representativa: Toscana, Bordeus,...

Aquest respecte no es podrà portar a terme sense una articulació racional i pròpia de l'espai. No trencant, sinó unint els descosits. Cercant el model adient que li és propi.


L'essència de la diferència

L'organització territorial ha de ser diferent en essència de les dues metròpolis. Una consolidada a partir d'una ciutat històrica –Barcelona- i l'altra, més jove, a partir d'uns nuclis –Tarragona, Reus, Valls- i uns elements macro econòmics implantats –petroquímiques, Port Aventura..- que generen una xarxa d' infraestructures viàries, ferroviàries i d'interconnexions complexes que es constitueix en la base del model metropolità.

Si l'estructura territorial d'Est a Oest està definida per les ciutats costaneres i els seus creixements metropolitans. Una lectura de Nord a Sud seguint l'eix Igualada-Vilafranca-Vilanova ens dóna una lectura menys urbana, més agrícola i de paisatge més ric i divers on els espais entre ciutats les fan més compactes i la diversitat està en un ric mosaic agrari i natural.


La història per damunt d'interessos aliens

Aquesta seria el punt de partida per un territori veguer, la coherència de les seves parts, l'èmfasi en el contingut i els seus trets més característics que són els que al llarg de la història ens ha portat. No podem seguir acceptant les imposicions de les metròpolis –instal·lacions macrourbanes, la logística, el creixement residencial excessiu i expansiu en “ares” del creixement econòmic a cegues i sota interessos aliens.Propostes de futur

Un nou planejament per un nou model de territori

En primer lloc s'hauria de exigir el Departament de Política Territorial i Obres Públiques la creació d'un Pla Director Urbanístic de l'Àmbit Funcional de la Vegueria d'acord amb la línia que s'apunta des del Ple Municipal de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès.


Per alguna cosa hem de començar

La creació d'una oficina tècnica amb un equip interdisciplinari que portés a terme aquesta tasca, possiblement, pels quatre consells comarcals, però independent, amb connexió i mitjans tècnics i humans del DPTOP a la manera com s'ha desenvolupat el Pla Director de l'Alt Penedès i prenent aquest com a base –que no vol dir copiar-lo- tot i les dificultats que això representaria a nivell de funcionament tant de competències com d'informació i determinacions tècniques.

Ara com ara l'estructura de funcionament del sistema està massa condicionada políticament i caldria plantejar un marc polític favorable i ben representat.


Una proposta un pèl agosarada

Falta molt, encara, per arribar a unes conclusions territorials, actualment el què està passant és una mica vergonyós. Mentre al PDAP es protegeix amb més o menys fortuna els espais naturals al Baix Penedès el PTPCT permet construir camps de golf dins els espais de protecció natural i corredors biològics. Les responsabilitats de cada pla i els agents que han d'intervenir són extremadament diferents. A l'Alt la capital incideix amb voluntat sobre el territori al Baix, la capital comarcal no ha fet cap suggeriment en la fase de l'avanç de pla del PTPCT.

Ús animem a presentar al·legacions per modificar aquest PTPCT tan agressiu amb les nostres comarques (trobareu les intruccions a peu de la Nota de Premsa).


Plataforma No Fem el CIM

Penedès, 29 de setembre del 2008

Его чары плохо распространяются при свете солнца.

Обычно это означает конец карьеры любой личности.

Никто сюда не приходит, сказал Танатос.

Я не знаю, что означают эти слова, но наша агентура никогда прежде не ошибалась.

Поблагодарив, вздохнув с облегчением, он отошел, взял бокал со сверкающего подноса, кивнул одним, "Как самостоятельно написать сочинение" обменялся несколькими словами с другими и прошел в "Кремлевские салаты" маленькую комнату, которая напоминала ему о прежних посещениях.

Мне кажется, я вполне могла бы вас убить.

Одно слово великому военному вождю и Оцеола будет свободен!

Поэтому ясно как день, что наши сто шестидесятая и сто шестьдесят первая страницы не совпадают с вашими.

Личный гость Корсона "Nero mediahome 4 essentials скачать" Бойла, прибавил я.