L'Avui, 4 de març de 2009

Els enginyers aposten per la incineració de residus

El Col·legi reclama una llei catalana per cremar deixalles aprofitant l'energia, com ja fa la UE | Afirmen que les crítiques ecologistes i la por a les dioxines són demagògiques
La incineradora de Sant Adrià, reformada recentment, va cremar el 2007 unes 220.00 tones de deixalles
El Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya va fer ahir una aposta clara per la incineració com una de les alternatives per ajudar a gestionar els residus a Catalunya. Els enginyers consideren que abans de continuar omplint els abocadors, la legislació catalana s'hauria d'adaptar a la dictada recentment per la Unió Europea i donar preferència a les incineradores de residus amb valorització energètica (la crema de residus que serveix per a calefacció en barris veïns o per produir electricitat).
El Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials va defensar la incineració en la presentació de l'estudi monogràfic elaborat per aquesta entitat professional sobre els residus a Catalunya. L'estudi fa un repàs per l'origen dels residus i l'efectivitat relativa del sistemes de reciclatge, i arriba a la conclusió que les instal·lacions actuals seran insuficients per acollir els residus generats a Catalunya.

La incineradora de Sant Adrià, reformada recentment, va cremar el 2007 unes 220.00 tones de deixalles D. MUÑOZ

Joan Torres, president de l'Associació d'Enginyers de Catalunya, va detallar que l'aposta per la incineració no vol negar que les actuacions prioritàries han de seguir sent la minimització i el reciclatge dels residus. "La gestió dels residus a Catalunya s'està fent bé, però es pot millorar", va indicar Joan Torres.

Catalunya disposa actualment de quatre incineradores de residus municipals (Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tarragona i Girona) i una incineradora de residus industrials (Constantí). No obstant això, segons els enginyers industrials, l'actual legislació catalana discrimina la incineració de residus (en relació amb altres alternatives com els abocadors).

Els plans de gestió de residus en vigor no preveuen la construcció de noves incineradores. No obstant això, el projecte de pla metropolità de gestió de residus municipals (2009-2016) inclou la proposta de construir-ne una amb capacitat per a 400.000 tones anuals (gairebé el doble que la planta de Sant Adrià de Besòs). La proposta indica que aquesta nova instal·lació s'hauria de posar en marxa "a causa del dèficit de tractament de rebuig [residus que no es poden recuperar a les plantes de reciclatge] que es presentarà al llarg de tot el període" d'aquest pla metropolità.

Torres va indica que si es confirma el projecte de construcció d'aquesta nova incineradora metropolitana el Col·legi d'Enginyers Industrials donarà la "benvinguda a l'energia" que se'n produeixi.

El president de l'Associació d'Enginyers va afirmar que els moderns sistemes d'incineració de residus ofereixen totes les garanties per evitar la contaminació i permeten aprofitar els residus en forma d'energia. Torres considera que "cal desmitificar els suposat problema de les dioxines que es generen a les incineradores" i va afirmar que els atacs ecologistes a aquesta tecnologia "són demagògia".