El Pla Director prioritza les carreteres

El Pla Director prioritza les carreteres i el transport privat

A través d'aquest nou comunicat us informem de les al·legacions i propostes presentades pel que fa a l'àmbit de carreteres de l'avantprojecte de Pla Director Territorial de l'Alt Penedès (PDTAP).

Pel que fa a les autovies proposades pel Pla Director:

 • Plantegem la millora de la N-340 en el seu traçat actual i no la transformació d'aquesta en una autovia de 4 carrils. Demanem que es retiri aquesta proposta i que com alternativa s'alliberi de peatges l'AP-7, esdevenint l'autopista l'eix vertebrador del Penedès. L'autovia de 4 carrils connecta amb el Quart Cinturó, i per tant esdevé el Quart Cinturó a la comarca del Penedès.
 • Demanem l'eliminació del desdoblament de la carretera C-15 entre Vilafranca i Vilanova ja que considerem que el que cal en primer lloc és doblar o triplicar el transport públic existent. El desdoblament de la C-15, provocarà un gran impacte ambiental i hipotecarà definitivament la conectivitat dels espais naturals de la Serralada Litoral (Parc del Garraf, Parc d'Olèrdola i Parc del Foix), que alhora es troben envoltats de pedreres i urbanitzacions. El que sí és necessari és la finalització de la construcció de la C-15 entre Vilafranca i Puigdàlber.

Pel que fa a les carreteres proposades:

 • Demanem que sigui prioritari fer importants millores a l'antiga carretera Gelida-Martorell en el seu traçat actual. També demanem que es faci a Gelida una sortida a l'autopista en direcció Tarragona.
 • Demanem que no es facin les noves variants proposades a les poblacions de Torrelles de Foix, de Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Sadurní, la Munia i Vilafranca del Penedès (dues variants), i es prioritzi el transport públic amb bones línies d'autobusos en els Sistemes del Foix, Riudebitlles, Gelida-Sant Llorenç d'Hortons i carretera de l'Ordal, que alhora tinguin una bona interconnexió amb el Sistema Central i la Xarxa Ferroviària. Només en el cas de la variant de Sant Pere Sacarrera, creiem que és urgent fer la variant, degut al important trànsit de camions de gran tonatge.
 • Pel que fa a les millores de la via rural entre La Granada, Les Cabanyes, Pacs i Puigdassé, demanem que no es faci aquesta nova variant exterior de Vilafranca (actualment una via rural). Els camins rurals han de tenir un ús agrícola, per transports no contaminants i per l'ús del veïnat-ge, però no han de ser convertits en carreteres amb forta intensitat de trànsit. Aquesta carretera envoltaria la muntanya de St. Pau i de St. Jaume i provocaria un efecte barrera amb la plana agrícola de Vilobí, Pacs i Les Cabanyes.
 • El Pla Director no fa intervencions a les vies rurals, per tant oblida la majoria de municipis del Penedès. No es fan propostes d'actuació a la xarxa de les vies rurals, tot i ser un dels objectius bàsics del Pla. Demanem prioritzar les vies rurals que connecten els pobles petits amb les poblacions més importants com Vilafranca, St. Sadurní i els Monjos, per tal de donar una alternativa al cotxe fomentant l'ús de la bicicleta en distàncies curtes. Aquestes vies són les més respectuoses amb el territori.

Pel que fa al transport públic des del Bosc Verd presentem un seguit de propostes per a que deixi de ser una qüestió anecdòtica a la comarca:

 • Demanem que es creïn noves línies regulars d'autobusos en els diferents sistemes que planifica el Pla Director i a l'Eix Diagonal.
 • Demanem una línia regular d'autobusos a l'Eix Diagonal o C-15 entre Vilanova-Vilafranca-Igualada (actualment inexistent fins a Igualada i molt deficitari a la resta). Caldria que aquests tinguéssin una freqüència de com a mínim cada 30 minuts durant tota la setmana.
 • Demanem una línia regular d'autobusos amb una bona freqüència de pas pel Sistema del Riudebitlles connectant les poblacions de St. Joan de Mediona, St. Quinti de Mediona, St. Pere de Riudebitlles, Torrelavit i St. Sadurní. Hauria de connectar amb l'estació de Renfe de St. Sadurní i amb la línia regular d'autobusos de l'Eix Diagonal o C-15 entre St. Pere i St. Quintí.
 • Demanem línies regulars d'autobusos pel Sistemes del Foix, la carretera de l'Ordal, el de St. Llorenç d'Hortons-Gelida i el Sistema Central. Totes haurien de seguir el mateix criteri que la línia d'autobusos del Riudebitlles, és a dir, que estiguessin interconectades amb la xarxa ferroviària i les altres línies d'autobusos dels diferents sistemes. D'aquesta forma garantiríem la comunicació amb transport públic de tots els municipis del Penedès.

Conclusions i valoracions:

 • Cal evitar crear nous corredors d'infraestructures i noves carreteres, perquè primer s'han de rendibilitzar les existents i alhora potenciar el transport públic, per no tendir al col·lapse circulatori al que anem, només cal veure Vilafranca. A més carreteres, més cotxes, més col·lapse i menys transport públic.

 • El Pla Director prioritza la inversió en les noves carreteres proposades i arracona el transport públic perquè no concreta quines actuacions es faran i quin és el calendari. Aquesta política fomenta l'ús del transport privat com a model de transport, oblidant el transport públic en un calaix, tot i ser l'única alternativa per complir el protocol de Kioto i reduir la contaminació atmosfèrica que provoquen el canvi climàtic.

 • La realitat del transport públic al Penedès és la mateixa que fa 20 anys, només cal veure la poca freqüència de pas dels autobusos que connecten el Penedès i el desgavell dels trens de rodalies.

 • Entenem que les infraestructures van associades al model territorial. Per tant, si farcim el Penedès de carreteres doblarem o triplicarem el creixement de la població, fragmentarem el territori i el Penedès no podrà preservar el seu patrimoni natural i paisatgístic relacionat amb la vinya i els espais naturals. El Model Metropolità de Barcelona ens està definint com a una zona d'expansió urbanística per a les seves necessitats, oblidant-se de respectar el territori, tot i l'aprovació de la Carta del Paisatge de l'Alt Penedès.

 • Si les inversions que es volen fer en les variants projectades i les noves carreteres, es destinen a ampliar i millorar en profunditat el transport públic comarcal, tots hi guanyarem perquè reduirem el trànsit, donarem una alternativa al cotxe, disminuirem les emissions de CO2 i per tant millorarem la qualitat de vida al Penedès.

SI NO RACIONALITZEM LES INFRAESTRUCTURES I FOMENTEM EL TRANSPORT PÚBLIC, EL PLA DIRECTOR SERÀ LA JUSTIFICACIÓ D'UN DESPLEGAMENT D'INFRAESTRUCTURES INSOSTENIBLE, QUE HAURÀ OBLIDAT EN UN CALAIX EL TRANSPORT PÚBLIC.

Зловещий низкий звук все нарастал, усиливался.

Душа, "Программы снимок экрана скачать"полная ужаса, выпархивала "Скачать фильмы нарушая запреты"из тела и летела в бездонный "Alawar игры онлайн бесплатные"колодец, по сторонам которого извивались разноцветные огненные змейки.

Мы "Прерванная жизнь книга"заказали Тициану он как раз временно оказался без "Мутант игра в контакте"работы несколько рекламных плакатов с вашим изображением.

Кроме "Jimm для nokia бесплатно"того, я пробыл здесь не столь уж долго, чтобы обзавестись "Скачать игру прикол на телефон"настоящими врагами.

И "Скачать герои меч и магия"он не выбрал ни одного из девяноста девяти ложных "Скачать игры криминальная россия"путей, а избрал наилучшую дорогу, к "Скачать птичка на проводе"успеху.

Никогда нельзя заранее угадать, что ему придет в голову в следующий момент.

Ножны были "Скачать аську последнии версии"сплетены в знойной Африке из каких-то лиан или змеиных "Скачать немецкий фильм на немецком"хвостов черт его разберет.

Эти океанские течения постоянны, хотя определить "Программа для создания баннера скачать"их точные границы нелегко.

Я "1 5 5 скачать"уже натянул поводья, собираясь повернуть, "Скачать веселая ферма 3 с ключами"когда мне пришло в голову, что я "Игры типа dota"мог бы догнать их и перекинуться с ними несколькими "Скачать романтические мелодии"словами.

А ваш сон, дорогой комендант, ну что же может "Скачать игры на телефон lg e730"быть естественнее!

Нет-нет, вовсе "Числа скачать книгу"не потому, что они такие любопытные, поймите правильно.

Наша эпоха многое изменила в "Две жизни андрея кончаловского скачать"характере этого типа.