El Pla General del carrer del Comerç de Vilafranca

  LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DEL CARRER DEL COMERÇ ÉS UN ABÚS CONSTRUCTIU DE L'ESPAI URBÀ DE LA VILA

 

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd ha presentat un seguit d'al·legacions contràries a la proposta del Pla General del carrer Comerç de Vilafranca que tot seguit detallem:

 

  • El Pla General Urbanístic aprovat per l'equip de govern l'any 2003 ja plantejava un creixement desmesurat de la població de Vilafranca i no incorporava la nova proposta d'urbanització del carrer del Comerç, ara a exposició pública. En aquells moments Bosc Verd ja es va pronunciar contràriament i va fer les oportunes al·legacions contra el pla urbanístic per desmesurat i insostenible. No cal dir, que amb aquesta nova proposta, els nivells de creixement de la nostra vila passen a ser exagerats i indigeribles per la vila.

 

  • El Pla General del carrer del Comerç afegeix a les previsions de creixement del Pla General pràcticament 1200 nous habitatges, el que significa un creixement aproximat de la població d'aproximadament 3300 habitants més, creixement que res té a veure amb la mesura, la contenció i la sostenibilitat.

 

  • L'augment de la població que generarà la construcció d'aquests 1200 habitatges congestiona encara més els actuals serveis públics a la vila com ara, l'ambulatori, l'hospital, els serveis socials ... que actualment estan ja molt colapsats i que no donen resposta a la demanda generada per la població. És notori per part dels vilafranquins/es que la qualitat dels serveis públics a Vilafranca ha devallat molt.

 

  • La nova urbanització trenca el perfil actual del carrer del Comerç que generen les naus del vi ja que s'hi construeixen blocs de pisos de gran alçada (alguns de més 9 plantes) que trencaran amb la peculiaritat del perfil actual del carrer, que d'altra banda, és pràcticament el darrer testimoni arquitectònic que ens queda a Vilafranca sobre el nostre passat i present vitícola. La transformació a més, serà del tot irreversible.

 

  • Estem d'acord en anar reconvertint el barri del Molí d'en Rovira, d'usos industrials a residencials, però considerem que això no passa obligatòriament per a realitzar una actuació com la proposada, la modificació del Pla General del carrer del Comerç és un abús constructiu de l'espai urbà de la vila.

  • Davant un modificació del Pla General tant important com la que es vol fer, no hi ha hagut un procés de participació ciutadana formal i obert a tota la ciutadania, procés que és obligatori segons la Llei d'Urbanisme.

 

  • En el projecte no s'incorpora cap reserva de sòl per a la realització dels equipaments o serveis culturals, socials, de mobilitat ... necessaris per als futurs veïns/es de la zona.

 

Considerem doncs, que el que li cal a Vilafranca no és construir més habitatges dels ja previstos, sinó invertir diners i esforços en la protecció del territori i en la qualitat dels serveis oferts als ciutadans, ja força devaluats.

 

Creiem que la proposta d'urbanització del carrer del Comerç només respon a una gran operació immobiliària que té com a objectiu que els propietaris dels terrenys ajudin a l'Ajuntament a finançar el cost del cobriment de la via, donada l'escanyada situació econòmica que pateix, a causa de la nefasta negociació que va realitzar l'equip de govern amb el Ministerio de Fomento pel cobriment de la via.

 

És una mostra més de l'obsessiu propòsit de molts ajuntaments de la comarca que aposten per un creixement poblacional sense límits, que afecta directa i negativament a la qualitat de vida dels ciutadans, a la qualitat dels serveis, i a la preservació ambiental i paisatgística d'una comarca que tendeix a perdre el seu caràcter rural, per la ceguera i l'ambició d'alguns polítics locals, més preocupats per la projecció dels seus projectes faraònics que per les necessitats reals i socials de la població.

 

Per tot plegat, el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd ha demanat la retirada del projecte del Pla General del carrer del Comerç per tal de realitzar un altra projecte que s'avingui més amb les caraterístiques actuals del barri, amb la preservació del patrimoni històric i cultural de la vila, amb el creixement sostenible i amb una proposta urbanística que incorpori el reglamentari pla de participació ciutadana obert a tots els vilafranquins/es.