Roda de Premsa del porta a porta

ICV, ERC, CUP, BOSC VERD i l’AAVV CENTRE VALOREN POSITIVAMENT QUE EL GOVERN DE VILAFRANCA RECTIFIQUI I FINALMENT ACCEPTI FER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA PORTA A PORTA AL BARRI DEL CENTRE, TOT I QUE HO CONSIDEREN INSUFICIENT.

Després de la crítica per part del Col•lectiu Bosc Verd, ICV, CUP i ERC al futur sistema de recollida de la brossa plantejat abans de l’estiu, el govern rectifica i incorpora aquest canvi

Aquests col•lectiu consideren que ara caldria ampliar aquest sistema de recollida a altres zones de Vilafranca

 

Iniciativa, ERC, CUP, el col•lectiu ecologista Bosc Verd i l’associació de veïns del Centre valoren positivament la rectificació que l’equip de govern ha realitzat en el futur sistema de recollida de brossa, que pretén establir al barri del centre un sistema de recollida porta a porta de manera separada dels diferents tipus de residus (rebuig, paper i cartró, envasos i matèria orgànica).

Aquest canvi va ser comunicat al Consell de Medi Ambient Municipal del passat dijous 3 d’octubre, i és fruit de la demanada de diferents entitats representades en el mateix consell (Col•lectiu Ecologista Bosc Verd, ERC, CUP i ICV), que el passat mes de juliol ja van manifestar el seu desacord en el nou sistema de recollida de brossa que inicialment plantejava el govern pel proper trimestre del 2014, un sistema que incomplia els acords previs que s’havien pres per a reduir els residus i millorar el reciclatge a Vilafranca.

Aquesta introducció de la recollida selectiva porta a porta al centre permetrà millorar els resultats de reciclatge al barri. Segons aquests col•lectius però, caldria ampliar aquest sistema de recollida a altres zones de Vilafranca des del mateix moment en que s’iniciï al barri del centre, per tal d’incrementar de manera més efectiva i significativa el reciclatge a Vilafranca.

Així doncs, de manera conjunta demanem a l'equip de govern que paralitzin la posada en marxa a la resta de la vila dels nous contenidors, i que es  revisi el projecte amb l'objectiu de possibilitar la implantació de la recollida selectiva porta a porta a altres zones de Vilafranca.

Els col•lectius sotasignants insten al govern a que es comprometi a desenvolupar progressivament el porta a porta als diferents barris de la Vila en els propers anys.

Vilafranca del Penedès, 15 d’octubre de 2013