Reforestació al Parc d’Olèrdola

Activitat suspesa per les previsions meteorològiques. Es realitzarà el 12 i 13 de desembre.

Els dies 12 i 13 de desembre de 2014, es pretenen realitzar actuacions de reforestació al Parc d’Olèrdola. Es tractaria de restaurar la zona afectada per l’incendi forestal que hi va haver l’any passat en el terme municipal d’Olèrdola (6-11-2013).

L’incendi afectà una superfície de 7,9 ha. Aquesta mateixa zona, ara cremada, s’estava regenerant, perquè ja havia estat afectada per un gran incendi forestal l’any 2003. Aquests dos incendis sobre la mateixa zona, en tan poc espai de temps, ha comportat que la seva regeneració natural arbòria sigui mínima o inexistent.
En els anys 2005 i 2006, la Fundació Torres i el GEIF, varen fer actuacions de reforestació a la zona, per fomentar la regeneració arbòria. En aquest darrer incendi, part de la zona on es feren les reforestacions per part de la Fundació Torres, s’ha tornat a cremar.

És per aquest motiu, que convé tornar a fer actuacions de reforestació a la zona cremada.

Per tal de fer-ho viable, s’ha fet un projecte de restauració a la zona, com a treball de final de curs d’una alumna del cicle formatiu de grau superior de Gestió forestal i del medi natural de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus.

També s’ha comptat amb l’assessorament dels tècnics del Parc d’Olèrdola i Agents Rurals de la comarca.

L’actuació consisteix en la plantació d’alzines, roures, arboços i pins.

També es faran treballs d’estassada de la vegetació cremada i franges de baixa combustibilitat per la prevenció de nous incendis a la zona.

Per tal de fer-ho possible, comptem amb la participació i col•laboració de:

Parc d’Olèrdola
Ajuntament d’Olèrdola
Fundació Miquel Torres
Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus
ADF Rossend Montané
Federació d’ADF Penedès-Garraf
GEIF
Col•lectiu Bosc Verd
Agents Rurals

El divendres dia 12, es realitzarien treballs de reforestació i estassada de la vegetació cremada, per part dels alumnes de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus, ADFs de la Federació i el GEIF.

El dissabte dia 13, es fa convocatòria oberta a la ciutadania que vulguin participar, a més de les ADF de la Federació d’ADF Penedès-Garraf, el GEIF i Bosc verd.

El lloc de trobada és a la carretera d’accés a la urbanització de DALTMAR, ja estarà indicat. L’horari de l’actuació serà de 10:00 hores a les 13:00 hores.

Els participants que vulguin col•laborar en l’actuació del  dia 13 de desembrre, oberta a la ciutadania en general, caldrà que ho comuniquin, per tal de fer una previsió mínima  per poder preparar el material.

El telèfon per comunicar la participació dels voluntaris, és el 93.890.35.02 de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olèrdola.

Es recomana que els participants portin un bon calçat, guants de treball i si es disposa, de caveguet millor.

Nota:

Pel que fa a les persones que a títol personal vulguin participar, han de tenir en compte, que l’organització no es fa responsable dels danys personals que puguin tenir en realitzar l’activitat.

També s’informa que es farà reportatge fotogràfic de tota l’actuació. En cas que algú no vulgui sortir en el reportatge, caldrà que ho comuniqui a l’organització.