Contaminació a Can Farines

Roda de premsa del Col·lectiu Bosc Verd i de l'AAVV del barri de Cal Farines

L’any 2006 es va començar a denunciar la greu contaminació dels pous dels veïns del Barri de Cal Farines, degut a l’ampliació d’una activitat ramadera en aquest indret. Primer, les denúncies van venir per part de la família més afectada i després per la resta del veïns del barri, que des d’aleshores lluiten per defensar els seus drets com a ciutadans, la seva salut i la del medi ambient.

Aquestes granges es troben ubicades al barri de Cal Farines (Castellví de La Marca). Va començar amb una explotació de 605 vedells (480 + 125) actualment ja en són més de 1655.

Aquest creixement de l’activitat ramadera ha comportat unes conseqüències ambientals greus, donat que s’han contaminat els pous d’aigua dels habitatges que estan al voltant de l’explotació ramadera, a causa de les dejeccions dels animals. És per això que els veïns s’han oposat durant tots aquests anys a l’ampliació de l’activitat (que NO a l’existència d’aquesta). Com a conseqüència del creixement de l’explotació, les granges són per als veïns propers, un focus de contaminació odorífera i de proliferació d’insectes, i sobretot un focus de contaminació dels pous d’aigua de l’entorn, que afecten també a l’aqüífer Sant Martí Sarroca-Marmellar. Tot plegat, fa inhabitable el barri.

Són 10 anys de lluita, 10 Contenciosos Administratius i de procediments civils interposats, que tots ells han estat favorables a l’AAVV, excepte un, que va ser desestimat per manca de proves.

Però tot i guanyar judicialment els processos, els veïns d’aquest barri es troben que no es compleixen les sentències i/o es continua afavorint a les explotacions ramaderes SAT MASET DEL BOLET I MASET DEL BOVI, SL, per sobre dels drets dels veïns, i provocant la contaminació de l’aigua dels pous de l’entorn i de l’aqüífer.

Els veïns també han denunciat algunes obres i activitats per part de l’empresa, que s’havien executat sense llicència i sense projecte d’activitat que les emparés, obres i activitats que s’han realitzat amb la permissivitat de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.

Considerem que durant tots aquests anys, tant la Generalitat i l’Ajuntament de Castellví, han defensat els interessos d’aquesta empresa, obviant els drets i la salut dels veïns d’un barri. I tot seguit expliquem perquè:

La Generalitat l’any 2010 va deixar sense efecte l’autorització de l’ampliació de l’activitat ramadera de SAT Maset del Bolet. També s’havia deixat sense efecte, l’ampliació d’activitat de Maset del Boví, SL, segons sentència judicial de l’any 2010. Però inexplicablement, les ampliacions de l’activitat es van fer igualment tot i NO tenir autorització per fer-les.

Finalment l’any 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat, va autoritzar incrementar la capacitat de SAT Maset del Bolet, de 480 fins a més de 1430 vedells, malgrat la oposició dels veïns i sense deixar accedir als veïns afectats a l’expedient tramitat pel Departament d’Agricultura.

El nou POUM del 2013 (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ) de Castellví de la Marca va fer desaparèixer la qualificació històrica de barri al Barri de Cal Farines, fet que, segons el nostre parer, va afavorir la legalització de les granges, ja que si un barri no existeix com a tal, desapareixen els problemes d’incompatibilitat de la granja respecte a l’ús residencial dels habitatges.

El nou POUM de Castellví va facilitar l’ampliació de Maset del Boví SL malgrat que hi havia una sentència judicial ferma del Jutjat del Contenciós Administratiu número 10 i confirmada pel TSJC que deixava sense efecte l’ampliació aprovada prèviament per l’Ajuntament i la Generalitat i la nova autorització de SAT Maset del Bolet.

Malgrat les queixes del veïns, el nou POUM de Castellví va aprovar un canvi en relació a la distància mínima de les explotacions ramaderes respecte a les cases habitades, que va passar de 100 metres (al Pla General del 85) a permetre que les explotacions ramaderes estiguin adossades a cases habitades (POUM2013).

Els canvis en les normatives municipals que l’Ajuntament aprova, defensen clarament els interessos d’un particular, davant dels interessos d’un barri del seu municipi.

Curiosament, a l’informe del POUM, l’Agència Catalana de l’Aigua afirmava que en relació a les afeccions medi ambientals “no es detecten afeccions”, quan el nivell de contaminació dels pous al voltant de les granges és molt alt, fins i tot de més de 10 vegades el límit de potabilitat.

I el Departament de Territori i Sostenibilitat va informar favorablement a l’ampliació d’aquesta granja (l’any 2014), quan aquest mateix Departament ha aprovat informes on exigeix un mínim de 200 m de distància entre granges i cases habitades o bé distancies superiors a 100 metres. Curiosament aquí no.

A l’any 2007 es va autoritzar i construir un femer de grans dimensions (de 2100 m2 de superfície segons projecte i 2.297 m2 segons execució) que no s’ajusta a la normativa urbanística (de 1000 m2) i a més, es va construir massa a prop de les cases habitades, sense respectar la distancia mínima de 100 m. Fet que els veïns van denunciar.

La sentència judicial ferma del Jutjat del Contenciós Administratiu número 9 (any 2014) indica que el femer és il·legal i il·legalitzable, i dóna ordre d’enderroc. Aquesta sentència va ser apel·lada al TSJC, i finalment el TSJC ha tornat a donar-nos la raó. Però altra vegada i de manera incomprensible, tot i les sentències, l’ajuntament atorga una nova llicència de legalització del femer (18 de març 2014) amb la participació de la Generalitat i sense notificar a l’AAVV res d’aquesta nova tramitació.

Aquest mes de febrer de 2016, 7 famílies del barri, han realitzat unes anàlisis de l’aigua dels pous per controlar l'estat de les aigües de les seves cases, i el resultat és que els pous situats al nord de les granges no estan contaminats per nitrats (<0-50mg/l), però els que són del barri de Cal Farines ho estan desmesuradament (523,292,198mg/l) i conforme s'allunyen els punts de mostreig de les , es va diluint la contaminació dels pous (132,175mg/l), per tant, la causa-efecte de contaminació de les aigües és clara.

Volem constatar, per si algú després de la roda de premsa afirma que l’Agència Catalana de l’Aigua no té constància de la contaminació d’aquests pous, que aquesta administració utilitza sempre com a punt de mostreig d’aquesta zona el Pou de Ca La Bruna, que està situat quasi al terme municipal veí, i està molt allunyat de les granges.

Per tot plegat:
L’AAVV del barri de Can Farines i el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd denunciem públicament la contaminació dels pous d’aigua dels habitatges que estan al voltant de les granges de vedells i de l’aqüífer Sant Martí-Marmellar.

Denunciem públicament la inactivitat de les administracions públiques competents que han permès, malgrat les sentències judicials contràries, les ampliacions de l’activitat de les granges i la “legalització” d’un femer que segons sentència judicial és il·legal, fets que han comportat  l’increment de la contaminació de les aigües per nitrats. Els pous d’abastament municipal també han estat afectats, per estar situats tant sols a 1 Km aigües avall de la situació de les explotacions.

Denunciem públicament que des de la Generalitat, i sobretot de de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, no s’han defensat els interessos dels veïns del barri, i sí en canvi, s’ha treballat per defensar els interessos de l’empresa, permetent la contaminació de les aigües i de l’aqüífer, i la pèrdua de la qualitat de vida i dels drets dels veïns. Actualment l’Associació té interposat un Contenciós Administratiu obert en relació a l’aprovació definitiva del POUM2013 i de la autorització ambiental de SAT Maset del Bolet.

Denunciem públicament la manca de transparència d’aquest Ajuntament ja que en reiterades ocasions i des de fa sis anys, s’ha demanat a l’Ajuntament còpia de les analítiques de caràcter públic de control de l’aigua de la xarxa municipal, sense haver obtingut resposta. Una informació que és de caràcter públic i que afecta a la salut dels habitants del municipi, i que pot deixar als veïns sotmesos al consum d’aigua contaminada provinent de la xarxa pública i exposats al greus perills de la seva ingesta. El que representa per nosaltres, un atac als drets col·lectius i un clar abús de poder per part d’aquesta administració, que deixa en total indefensió als veïns del barri de Cal Farines.

Demanem a l’Ajuntament de Castellví de la Marca i a la Generalitat que solucionin aquesta situació.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd i AAVV del barri de Cal Farines

Vilafranca del Penedès, 26 d’abril de 2016.