Denúncia a Fiscalia per destrucció de l'hàbitat del corriol camanegre

L’APMA, el GEVEN i BOSC VERD denuncien a la Fiscalia, per delicte ambiental, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

El mes de febrer les tres entitats ecologistes firmants, després de detectar la presència del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), van demanar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que protegís la desembocadura de la riera de la Ramusa (o de Sant Joan) a banda i banda del bassal d’aigua. Vam demanar la instal·lació d’una balisa amb indicacions de zona protegida, prohibir que no accedissin persones ni gossos i estudiar possibles plantacions o afavoriment de vegetació dunar.

El mes de maig es va detectar la posta d’ous d’aquest ocell. L’Ajuntament amb molt bon criteri va col·locar una tanca tova, amb corda i estaques per a delimitar la zona de protecció i un gabió per a protegir el niu, i un cartell informatiu de la importància d’aquest fet a la Platja de Ribes Roges.

Inexplicablement, el dia 14 de juny, el propi ajuntament de Vilanova i la Geltrú va afectar greument l’hàbitat del corriol i el seu niu, a causa d’uns moviments de terres amb excavadores en les immediacions, suposadament sense l’autorització corresponent. Malauradament aquesta actuació ha fet que es perdés la posta i que els exemplars adults abandonessin la zona. Aquesta actuació també ha destruït el salicornar que s’havia començat a instaurar.

El corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) és una espècie protegida per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. És esmentada a l’Annex IV com a espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat; “Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) i també pel Reial Decret 439/1990 (Annex II – Espècie d'Interès Especial) i pel Decret Legislatiu 2/2008, espècie protegida (categoria C), i pel Decret 148/1992 (Annex I – Espècie Sensible).