Featured

Greu amenaça de contaminació a Santa Margarida i els Monjos

L‘empresa Cementos Porland Valderrivas, SA (antiga Uniland, antiga Ciments Freixa) que produeix ciment a la seva planta de Santa Margarida i els Monjos, ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya substituir el coc de petroli que utilitzava com combustible per carbó, la qual cosa representa un increment important d’emissions contaminants a l’atmosfera: pel transport del producte i per la tipologia del mateix. Actualment la cimentera utilitza 5 tipologies de residus com combustible. També volen incorpora un nou residu al ciment, les cendres volants procedents de centrals tèrmiques (100.000 tones any), que s’afegirien als 15 residus que ja incorporen al ciment.

La substitució del coc de petroli per carbó representarà un increment de la quantitat de producte degut a que per obtenir les mateixes calories calen més tones de combustible i, conseqüentment, un augment del transport. Transport que ja no pot ser ferroviari degut a que tot el moll de carrega de l’estació va desaparèixer per la construcció de les vies de l’AVE.

Segons el professor Carlos Arribas Ugarte “el coc de petroli té un major valor del Producte Calorífic Inferior (PCI) de 32,50 GJ/tona, davant del carbó nacional, 27,34 GJ/t o el d’importació, 24,45 gJ/t.” això vol dir que s’hauran de cremar més tones de carbó que de coc de petroli (46% en el cas de carbó nacional i 17% en el cas de carbó d’importació) per aconseguir la mateixa quantitat d’energia, la qual cosa vol dir una major quantitat de transport i per tant d’emissions de gasos d’efecte hivernacle relacionades amb el transport. El coc de petroli té el seu origen generalment en les refineries més properes (Tarragona, Castelló, Puertollano, Cádiz, Huelva). Degut a que les mines de carbó de l’estat han tancat, el carbó serà d’importació de Colòmbia o d’Austràlia, que són els principals proveïdors.

Un altre dels factors que cal tenir en compte és que el canvi provocarà un increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle especialment del diòxid de carboni. Segons el professor Carlos Arribas “El factor d’emissió del carbó d’importació és 101,00 kg/GJ i el nacional 99,42 Kg/GJ, i el del coc de petroli és 97,5 kg/GJ, conseqüentment hi haurà un increment en les emissions de CO2”.”

Aquesta substitució també provocarà un increment de les emissions d’arsènic a l’atmosfera “El factor d’emissió del carbó és 7,1 mg/GJ i el del coc de petroli 3,98 mg/GJ. Hi hauria un important augment en les emissions d’aquest metall pesant.” I el mateix passarà amb metalls pesats i altament cancerígens com són el crom i el mercuri. Les emissions de plom augmentaran un 60% i serà d’un 400% l’increment de les dioxines i els furans.

Des de l’any 2010 Bosc Verd-EdC i la Plataforma Cívica per la Salut i el Medi Ambient dels Monjos, estan personades com a part interessada en el procediment de qualsevol canvi de l’autorització ambiental de la Cimentera dels Monjos, en cap cas s’ha notificat a cap d’aquestes dues entitats aquest nou canvi i la Generalitat a vulnerat els nostres drets com a part interessada.

És per a tots aquests motius que La Plataforma Cívica per la Salut i el Medi Ambient de Santa Margarida i els Monjos, el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd-EdC, el Moviment contra la Incineració de Residus a la Cimentera de Santa Margarida i els Monjos, amb el suport de SOS Penedès, han presentat un recurs de reposició al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i fan una crida a totes les veïnes i veïns, les administracions, els partits i les associacions del Penedès per tal d’iniciar accions per deturar aquest canvi tan perjudicial per a la salut, el medi ambient i l'acceleració del canvi climàtic, i exigir a aquesta empresa el consum d’energies menys contaminants com el gas.