Featured

Mortaldat de peixos al Riu Foix

El riu Foix, a sota la Torre de l’Aigua de Vilafranca, ha deixat de ser un riu i s’ha convertit en un torrent sec i, és clar, els peixos han mort. Probablement es tracta de barbs cua-roig (Barbus haasi), espècia que si es pesca s’ha de retornar immediatament a l’aigua i que si es mata que se n'estableix una indemnització de 30 € per exemplar a més de la sanció.

Aquí no s’ha respectat el cabal mínim ambiental ni de bon tros. Ja sabem que a la zona de clima Mediterrani no anem sobrats d’aigua, però sembla que sovint ho oblidem. Només cal donar una ullada al Google Maps per veure la quantitat de piscines que hi ha la Vila, realment en una zona seca com la mediterrània podem mantenir tantes piscines. No tenim dret a utilitzar tota l’aigua encara que tinguem capacitat i diners per fer-ho.

Des de fa més de 20 anys, gran part de l’aigua que es consumeix al Penedès prové d’Aigües del Ter Llobregat, això ens ha servit per a créixer desmesuradament i crear polígons a tort i a dret, però no hem estat capaços de mantenir un mínim cabal dels nostres rius.

El riu Foix en la seva part baixa és ben curiós, sembla que només existeix com a riu des de la depuradora de Vilafranca fins a l’Embassament del Foix. En aquest tram sempre hi ha un cabal acceptable. Per abastir a Vilafranca pugem l’aigua als dipòsits que hi ha dalt de la Muntanya de Sant Pau, però no se’ns acut de bombar una part de l’aigua de la depuradora a sobre de la zona captació d’aigua per mantenir un cabal ecològic.

.