Nou polígon industrial a Subirats

ILLA D'EN FORMOSA (SUBIRATS), UN POLÍGON INNECESSARI,

UN TERRITORI QUE CAL CONSERVAR

El 27 d'abril d'aquest any 2007, contravenint la normativa que figura en el propi document d'avenç de criteris per la revisió del POUM, aprovada per l'Ajuntament de Subirats el febrer del 2006, l'anterior consistori a les acaballes del seu mandat i just un mes abans de les darreres municipals, va signar amb la promotora urbanística Coperfil i altres, un conveni urbanístic en que es comprometia a requalificar dins el marc d'aquest nou POUM un espai agrari de 20 ha a la zona de St. Joan i al lloc anomenat Illa d'en Formosa.

Aquesta zona situada en una zona baixa i plana a la llera del riu Anoia presenta unes característiques naturals que aconsellen des de tots els punts de vista tant tècnics com ecològics la seva conservació en contra de la proposta urbanística de l'equip de Govern.

Malgrat aquestes raons en contra que s'han fet arribar a l'Ajuntament, l'equip de govern que presideix l'alcalde Antoni Soler s'ha proposat d'oficialitzar el conveni fent-lo públic i obrint a corre-cuita un plaç d'al·legacions per justificar el que havia d'haver fet prèviament a la signatura, i dins el debat de participació ciutadana que encara té pendent d'iniciar.

Davant d'aquesta situació i la política de fets consumats que l'ajuntament vol tirar endavant, les entitats sota-signants i els grups municipals de Convergència i Unió i el del Partit dels Socialistes de Catalunya, presents a l'Ajuntament han iniciat una acció col·lectiva que emprant els instruments democràtics que permet la llei tant per la via política, com per la via administrativa, com per la via de la protesta ciutadana pacifica, es vol oposar a aquesta nova destrucció de territori i fonamentant la seva oposició en les següents raons:

1.- Els terrenys proposats es situen en les seves dues terceres parts en zona inundable i de risc per les persones segons l'ACA (Agencia Catalana de l'Aigua), i així ho recull el Projecte de Pla Director de l'Alt Penedès.

Tota la zona des de la resclosa de Can Codorniu fins passat els plans de Molí Coloma, forma un aqüífer de capdal importància del que cal preservar les zones de recarrega que li queden ja malmeses en part per el Polígon Anoia-Lavernó i el Polígon Logístic de Can Bosc.

2.- En la seva totalitat es situen sobre un espai de reserva com a separador segons l'estudi de sòl no urbanitzable encarregat per la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès i plasmat en el Pla Director Supramunicipal de Sostenibilitat, que ha estat utilitzat també com a guia pel projecte del Pla Director.

3.- També es contrari a diversos punts de la Carta del Paisatge, signada per tots els alcaldes de l'Alt Penedès, i a la que es va adherir el consistori de Subirats en las legislatura anterior que era ja presidit per Antoni Soler .

En l'Annex de Criteris Paisatgístics, punt D.1 diu: "S'exclouran del planejament noves localitzacions que afectin elements estructurants del territori(sistemes fluvials) i localitzacions de gran impacte paisatgístic aprop de miradors, indrets amb visibilitat i alta freqüentació, etc."

Aquest text íntegrament recollit en la memòria prèvia de l'avançament de criteris del POUM no s'aplica desprès a l'hora del planejament doncs la proposta es a la llera del riu, amb afectació d'infrastructures importants i amb gran impacte visual des de miradors com el Castell de Subirats o la carretera dels Casots i la Urbanització de la Casa Blanca.

4.- Contradiu també les conclusions de la diagnosi ambiental i les conclusions de les sessions de treball de l'Agenda 21 a Subirats impulsada pel propi ajuntament en la legislatura anterior i que en el Mapa del Pla d'Acció Local que en va sortir deia:" 1.4.2 - Atorgar a totes les rieres de Subirats una protecció específica com a connectors fluvials a través del POUM".

Des del punt de vista de espai natural es molt important la seva conservació. Els boscos de ribera i les lleres del riu són hàbitats considerats d'especial interès segons la normativa de classificació dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) (92/43/CEE).

Aquest sector del riu Anoia es l'únic que queda lliure en el territori de Subirats i amb l'aiguabarreig amb la riera de Lavernó fa la funció de connector ecològic de primer ordre entre la part baixa de les serres d'Ordal i la depressió penedesenca. La seva vegetació natural, és amb força diferència, una de les zones de major interès faunístic de tot el municipi i constitueix refugi per a moltes espècies animals.

5.- El Patronat de Turisme de Subirats per unanimitat i amb la presencia del grup municipal d'ERC representat pel mateix regidor que en l'actualitat va publicar un document el 23 de Gener del 2002 en que s'oposava a aquest projecte industrial en aquest lloc.

6.- Aquesta zona amb una ja forta implantació industrial es creuada per infrastructures importants que li obliguen a deixar zones de reserva no edificables com la actual carretera de St. Sadurní a Martorell, la via del TGV, la canonada d'Etilè de la Solvay, diverses línies elèctriques.

7.- La construcció d'un polígon industrial a l'Illa d'en Formosa, podria significar, a la llarga, la pèrdua definitiva d'un bosc de ribera saludable en aquella zona. i fa el riu molt vulnerable a tot tipus d'abocaments (voluntaris, involuntaris, controlats i incontrolats) posant en evident perill la flora i la fauna riberenca, a més, de causar un, més que probable, empitjorament de la qualitat de las aigües.

8.- El nou polígon industrial comportaria un augment considerable del volum de trànsit del gran tonatge i d'altres vehicles, en una zona que actualment ja pateix una forta densitat de trànsit les 24 hores del dia . Això tindria una incidència directa sobre la flora i la fauna de la zona i sobre la qualitat de vida i la salut dels veïns més propers i, en menys grau, els de la resta del municipi que es veuria negativament afectada.

S'intensificarien també els nivells de contaminació acústica i contaminació lumínica de la zona urbanitzada. repercutint negativament tant en la flora com en la fauna i podria arribar a trencar, en aquesta àrea, el seu equilibri poblacional.

Totes aquestes raons motiven que el projecte del Pla Director no contempli aquesta zona com a zona de desenvolupament industrial i per aquest fet també es il·lògica la seva requalificació.

I es per això que ens legitimen davant els ciutadans de Subirats en primer lloc i davant dels de la resta de la comarca per demanar a les institucions responsables, el Consell Comarcal, el Parlament de Catalunya, la conselleria d'Urbanisme i la Generalitat que portin a terme les mesures per la protecció d'aquest territori en particular i una acció decidida en fer complir els criteris i normes existents de protecció dels espais de interès natural.

Per tot això signem i recolzem aquesta demanda a Subirats el 1 d'Octubre del 2007

- GRUP MUNICIPAL de CONVERGÈNCIA I UNIÓ de Subirats

- GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA de Subirats

- PPC de Subirats

- ASSOCIACIÓ "AL PENEDÈS VINYES"

- ASSOCIACIÓ VITICULTORS PENEDÈS

- ADEMA- St. Sadurní d'Anoia

- COL·LECTIU ECOLOGISTA BOSC VERD - ECOLOGISTES DE CATALUNYA

- COVIDES

- GRUP DE MEDI AMBIENT DE SUBIRATS

- INSTITUT DEL CAVA

- JOVES AGRICULTORS I RAMADERS

- DE CATALUNYA

- PIMECAVA

- TERRA VITIUM

- UNIÓ DE PAGESOS

- UVIPE

Зайди в соседнюю дверь и попроси Перси выдать тебе кое-что из снаряжения Эшли.

Старший из индейцев, Танцующий Бизон, по дороге расспрашивал во всех подробностях о схватке с медведем.

Придется им немного подождать, заметила Илит.

Водой, милый Генри, намочи его водой!

Был тихий, ясный весенний вечер как раз под стать тому солнечному пасхальному утру, которое принесло так много неприятностей ученому доктору.

Падая, плазмот мог запросто угодить в самый центр огромного холодного бассейна нисходящей газовой колонны, которая являлась аномалией на фоне восходящих жарких ячеек фотосферы.

Ей нравилось "фильм про компьютерную игру ужасы" пить попеременно из каждой.

Бартелми сказал мне потом, что вышедший из "фильм скачать шаг вперед" строя ультразвуковой генератор действительно мог "скачать пиратов карибского моря" иметь периодические короткие замыкания.

Покрытый стегаными одеялами пол плавно переходил в стены, как будто берлога "еротические игры скачать игры" специально была так спроектирована, "Как обновить антивирус доктор веб" чтобы в нее не проникали никакие "четыре грани совершенства скачать бесплатно" признаки существования внешнего мира.

Если же в течении тридцати дней, письмо не будет востребовано, то "скачать книге по бизнесу" я должен "чёрный ястреб скачать игру" отослать его по указанному там адресу.

Поль встретил ее "скачать игру загадки снежные" взгляд спокойно.

Хороший, добрый городок, где путешественники чувствуют себя спокойно и гладят кошек, уделяя им "а студио улетай скачать" большое внимание, как и должно быть.