SIGNA PER LLIURAR-NOS DELS TRANSGÈNICS!

De fa unes setmanes, la Plataforma "Som lo que sembrem" (veure www.somloquesembrem.org) està recollint signatures arreu de Catalunya, per arribar a les 50.000 mínimes necessàries, per presentar una Iniciativa Legislativa Popular per portar al Parlament de Catalunya una proposició de llei que consta de quatre línies bàsiques:

*Declarar Catalunya Territori Lliure de Transgènics.

*Prohibir el cultiu de productes modificats genèticament.

*Etiquetatge clar dels productes que continguin o no organismes modificats genèticament.

*Investigació dels efectes dels transgènics en la salut, ecosistemes, biodiversitat i àmbit socioeconòmic.

A Vilafranca es recullen signatures a diferents establiments comercials (no en tenim la llista complerta). Si voleu donar suport amb la vostra signatura, també ho podeu fer a:

- L' Escorxador, al SIAJ i a la Fornal

Us recordem les dades bàsiques per les persones que vulguin signar:

- Han de ser persones empadronades a Catalunya - Majors de 16 anys - Han de indicar el domicili on estan empadronades i el número del document d'identitat.

Us agraïm el vostre suport, ja sigui amb la vostra signatura i/o amb la difusió d'aquesta informació.

ENTREPOBLES-ALT PENEDÈS