Notícies

Uniland a les Nacions Unides

El Comité de Compliment del Conveni d’Aarhus, organisme de les Naciones Unides, amb seu a Ginebra admet a tràmit la comunicació realitzada pel Fons de Defensa Ambiental (FDA), a instàncies de veins penedesencs i del Col•lectiu Ecologista Bosc Verd (EdC), i obre un  expedient a l’Estat espanyol, per vulnerar els drets de participació en l’autorització ambiental per incinerar residus a la planta d’Uniland.

En data 24 de novembre de 2010, l’empresa UNILAND CEMENTERA SA  va presentar sol•licitud d’autorització ambiental per utilitzar derivats de residus de la fracció resta de residus sòlids urbans (anomenats combustible derivat de residus –CDR-) i fangs secs de depuradora (EDAR)  per a la fàbrica de ciment d’aquesta empresa situada al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, mitjançant canvi substancial segons allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona.

La sol•licitud d’autorització ambiental consisteix en una modificació substancial per tal de substituir el 33% del coc de petroli mitjançant la utilització de residus sòlids urbans CDR (24%) i de fangs secs de depuradora (9%). Això  suposa la transformació de l’activitat autoritzada, passant també a la gestió de residus.

Aquesta  nova activitat suposa un canvi en l’impacte a la salut de les persones i al medi ambient, pel que  requereix  demanar una nova autorització ambiental, comportant també la seva submissió al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, i un dels tràmits essencials es el tràmit d’informació pública, atès que a l’anunci de informació pública es feia constar la solicitut d’autorització ambiental d’un projecte de fabricació de ciment i extracció de roca promogut per l’empresa UNILAND (activitat que ja portava a terme), sense constar per res la substitució de combustible i utilització de residus.

Aquesta no publicació  va fer que no hi hagues participació publica al procediment, i una vegada assabentats de la veritable realitat del projecte, veins i veines del Penedes, i el Col.lectiu ecologista Bosc Verd, varen fer un recurs de nulitat i que es revises d’ofici l’autorització, recurs  que la Generalitat va desestimar, malgrat   l’omissió clara, manifesta i ostensible de tràmits procedimentals essencials la qual cosa equival a  prescindir total i absolutament del procediment legalment establert.

Aquesta obligació ha estat reforçada a nivell internacional pel Conveni internacional sobre l’accés a la informació, la participació pública en les decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals signat per nombrosos estats (entre d’altres l’Estat espanyol) i la Unió Europea el 28 de juny de 1998 a la ciutat danesa d’Aarhus en el marc de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides, que posteriorment va entrar en vigor a la Unió Europea mitjançant Decisió del Consell 2005/370, de 17 de febrer, i  fou publicat al DOCE L-124, de 17 de maig de 2005. I  a l’Estat espanyol mitjançant la seva publicació al BOE 40, de 16 de febrer de 2005.

El Conveni d’Aarhus desenvolupa el reconeixement de la participació pública en medi ambient plasmada en el principi 10 de la Declaració de Río sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible de 14 de juny de 1992:
A l’estat espanyol la llei 27/2006, de 18 de juliol, per a qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient recull els principis i  adequa el nostre ordenament jurídic ambiental al Conveni d’Aarhus i la normativa europea derivada del mateix.

Aquestes  noves exigències internacionals i europees sobre la informació pública en medi ambient han obligat a modificar la normativa ambiental sobre avaluació d’impacte ambiental i prevenció i control de les activitats, convertint  l’avaluació d’impacte ambiental én una fase imprescindible del procediment d’autorització ambiental, i  l’omissió del tràmit d’informació pública afecta també a aquest i per tant, es pertinent arxivar l’expedient i iniciar-ne un de nou.

 

En el procediment d’Uniland no es va procedir a realitzar l’exposició publica correctament i per això calia deixar sense efecte la resolució, i al no fer-ho la Generalitat,  el col.lectiu Bosc Verd i els veïns i veïnes, mitjançant el  Fons de Defensa Ambiental (FDA) varen realitzar la comunicació  al Comité de Compliment del Conveni internacional sobre accés a la informació, participació pública i accés a la justicia (conegut com a Conveni d’Aarhus) contra l’autorizació ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per incinerar residus en la planta cimentera d’UNILAND a Santa Margarida i Els Monjos, en data 20 de gener de 2014..
Aquesta comunicació al•legava que s’han  vulnerat els drets de participació pública i d’accés als recursos administratius establerts als art. 6 i 9 del Conveni d’Aarhus.

Ara, al  mes de setembre de 2014, el Comité de Compliment del Conveni d’Aarhus ha admès a tràmit la comunicació i s’ha obert un expedient a l’Estat espanyol.

Després de la tramitació del procediment, aquest Comité emetrà un informe en el qual es declararà si l’estat ha vulnerat el Conveni i després la Reunió de les Parts (o sigui, els estats) és la que té la decisió final sobre les mesures concretes a adoptar, sens perjudici que el Comité pugui adoptar algunes d’elles de forma avançada.

Cal tenir en compte que aquests pronunciamients només tenen naturalessa declarativa i no condemnatoria.
Ara bé, l’estat incumplidor pot incorrer en responsabilitat per incumpliment del dret internacional i es pot ordenar la seva suspensió del Conveni.

S’ha de tenir en compte que l’Estat espanyol ja ha rebut algunes resolucions que declaren incompliments dels drets d’accés a la informació ambiental, participació pública i accés a la justicia en medi ambient. I ha hagut de modificar normatives i resolucions per justificar que compleix amb el Conveni.

Per altre banda cal tenir en compte que l’actuació de la generalitat en el cas d’Uniland , no es un cas aillat, atès que en el procediment que hi ha en tramitació respecte a la substitució de combustible a Cales de Pacs ha ocorregut un fet de la mateixa naturalessa sense que l’exposició píublica s’hagi fet amb les garanties adients.

Recollida de personacions Cales de Pachs

Dins de les diferents actuacions que es realitzaran per aturar l'aprovació del projecte d'incineració de llots de depuradora a Cales de Pachs, s'ha engegat una recollida d'escrits de personacions, per a que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ens consideri part interessada i ens hagi d'informar i notificar les decisions que es prenguin en relació a aquest projecte.

És important recollir el màxim d'escrits de personació possible. Així la Generalitat veurà que des del territori no volem aquest projecte.

Només cal emplenar-lo i signar. Teniu diferents maneres de lliurar l'escrit de personació:

  • Deixant-lo a la bústia que té el Col·lectiu Bosc Verd a l'espai de l'Escorxador.
  • Lliurant-lo a les diferents reunions que fem.
  • Enviar-lo emplenada i signada a mail de Bosc Verd Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Presentant-lo directament al registre del Consell Comarcal o de l'Ajuntament de Vilafranca (OAC).

Hi ha un model individual i un altre per a entitats. Les personacions d'entitats han d'anar signades i amb el segell de l'entitat.

Cliqueu aquest aquí per descarregar-vos el document la personació individual.

Cliqueu aquest aquí per descarregar-vos el document la personació d'una entitat.


RECORDEU QUE DIJOUS 26 DE JUNY ENS TORNEM A TROBAR AL CENTRE CULTURAL DE LES CABANYES, A LES 20:00 HORES.

NO HI FALTEU! FEU EXTENSIBLE LA CONVOCATÒRIA!

Col·lectiu Bosc Verd 

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès aprova per unanimitat una moció en contra la incineració de residus.

Quatre entitats ambientals del Penedès, el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (Ecologistes de Catalunya), Ecoxarxa Penedès, el Moviment contra la incineració a Uniland i la Plataforma Cívica en Defensa de la Salut i el Medi Ambient dels Monjos, vàrem presentar una moció al Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) la setmana passada, en contra de la incineració de residus al Penedès.

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat de tots els partits, el passat dijous 17 de juliol, on també hi van assistir una quinzena de persones de les 4 entitats ambientals. A dita moció es demanava al CCAP el compliment de 4 punts.

Al primer punt es demana que la Generalitat denegi l'autorització ambiental per a la crema de fangs de depuradora a l'empresa Cales de Pachs i per a la utilització de residus de fusta tractada com a combustible.

Al segon punt es demana el cessament immediat de la incineració de residus, procedents de fangs de depuradora, residus municipals (CDR) i restes de fustes tractades a la cimentera Uniland.

Al tercer punt es demana notificar els acords presos a la Generalitat i al darrer punt es demana fer extensiva la moció a tots els ajuntaments de l'Alt Penedès.

La moció ja s'ha presentat al ple de l'Ajuntament de Vilafranca, que es celebra avui dimarts al vespre, amb el suport de la CUP, ERC i ICV de Vilafranca.

Podeu trobar el text complert de la moció a www.boscverd.org (bànner STOP INCINERACIÓ).
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (Ecologistes de Catalunya), Ecoxarxa Penedès, Moviment contra la incineració a Uniland i la Plataforma Cívica en Defensa de la Salut i el Medi Ambient dels Monjos.

Segona assemblea contra la incineració de residus a Cales de Pachs

Aquest dilluns varem realitzar la primera assemblea informativa sobre el projecte d'incineració de llots de depuradora, a l'empresa Cales de Pachs. La trobada va anar molt bé, va comptar amb la participació de 75 persones i ja es varen prendre alguns primers acords.

Un d'aquests, es la realització d'una segona assemblea al municipi de Les Cabanyes. L'objectiu d'aquesta trobada serà seguir informant a tothom i avançar en la consolidació d'un moviment ciutadà contrari a aquest projecte.

Per això, et convoquem novament, el proper dijous 26 de juny a les 20.00 hores al Casal de Cultura de Les Cabanyes.

Et demanem que facis difusió d'aquesta convocatòria al teu municipi i també entre els teus coneguts i entitats properes.

Necessitem la teva participació activa en les diferents accions i actuacions que tirem endavant per aturar la incineració de residus a les nostres comarques.

Ens hi va la salut!

Pots trobar informació del projecte al nostre web www.boscverd.org

Mercès i esperem trobar-nos ben aviat!

Col·lectiu Bosc Verd

Observació nocturna del cel

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd organitza, una observació nocturna del cel per al proper dissabte 19 de juliol.

El punt de trobada serà a les 22.00 hores a l'aparcament del Santuari de Santa Maria de Foix (Torrelles de Foix). L'activitat finalitzarà cap a les 24:00 hores.

Consistirà en una sessió informativa i divulgativa sobre les proporcions de l'univers i la mecànica del cel. Tot seguit es procedirà a la observació del cel a través de diversos telescopis.

Cal portar aigua, llanterna i roba d'abric. Qui disposi de telescopi, que el porti.

L'activitat és gratuïta però requereix d'inscripció prèvia per al bon desenvolupament de l'activitat i per a la capacitat de les instal·lacions. Les inscripcions es poden realitzar a través de l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (deixant totes les dades personals, nom i cognoms, adreça i telèfon) i s'admetran segons ordre d'arribada i sota confirmació posterior per part del Col·lectiu Bosc Verd, fins a cobrir les places disponibles. Els socis teniu prioritat d'inscripció.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

Nota: La inscripció ja està tancada

 

 

NO a la crema de llots de depuradora a Cales de Pachs

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd ha presentat davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, un seguit d'al·legacions a la sol·licitud d’autorització ambiental, presentada per l'empresa Cales de Pachs, SA, (exp. B1AAI130397) per a cremar o incinerar llots de depuradores a dita pedrera (entre 10.000 i 12.000 tones a l'any), substituint així una part del combustible que utilitza habitualment (coc de petroli).

Som totalment contraris a dit projecte i per això volem denúnciar públicament aquesta situació, per tal d'impedir que aquesta nova activitat sigui aprovada i posada en marxa. En el cas de que aquesta autorització prosperi, ja tindrem al costat de Vilafranca, dues incineradores de residus funcionant els 365 dies de l'any (una a la cimentera Uniland i l'altra a Cales de Pacs).

Per això hem convocat una assemblea informativa oberta a tothom, el proper dilluns 16 de juny a les 20:00 a l'Escorxador de Vilafranca.

Exposició dels fets i motius:

El passat 26 de gener de 2009, Cales de Pachs va rebre l'autorització ambiental per a l'activitat de fabricació de calç o guix i per a l'activitat d'extracció i tractament de recursos minerals. A dita resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA), l'Ajuntament de les Cabanyes va interposar un recurs contenciós administratiu (121/2009) contra l'autorització ambiental.

El 24 d'abril de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, va emetre una sentencia demanant l'anulació de l'autorització ambiental. Es per això que la DGQA, el passat 2 de juliol de 2013 va anul·lar l'autorització ambiental i va obligar a Cales de Pachs a elaborar un nou estudi d'impacte ambiental.

El passat 24 de gener de 2011, la DGQA va donar permís per a realitzar proves de substitució del coc de petroli per fangs de depuradora. Es van utilitzar 2.093 tones de fang de depuradora com combustible substitutiu del coc de petroli, amb uns percentatges compresos entre el 25% i el 50%.

Aquestes proves es podien realitzar fins al 31 d'octubre de 2011. Durant aquest periode, es varen rebre moltes queixes per part del veïnat degut a les males olors, i posteriorment, aquestes van motivar la suspensió de les mateixes.

En concret el 22 d'agost de 2011 es van suspendre de manera immediata. El llot utilitzat era procedent de l'EDAR del Besós. La quantitat autoritzada per a cremar fangs de depuradora com a combustible, era de 2.439 tones, però finalment no es van poder utilitzar, degut a les queixes dels veïns.

Entre el 27 d'abril i el 10 de maig de 2.011 es van realitzar 3 mesures de controls d'emissions a l'atmosfera, mentre s'estaven utilitzant els fangs de depuradora com a combustible alternatiu. Segons el mostreig realitzat d'elements contaminants, van augmentar les emissions de HCI (clor i compostos inorgànics), de partícules, de CO (monòxid de carboni), de COT (carbono orgànic total), de dioxines (PCDD) i furans (PCDF), de Hg (mercuri) i SO2 (òxid de sofre).

Per tant, estem davant d'una sol·licitud d’autorització ambiental, que consisteix en una modificació substancial molt important, que implica per una banda; una veritable transformació de l’activitat autoritzada (en no limitar-se a la fabricació de calç sinó també a la gestió de residus tòxics) i per una altra, un greu impacte sobre la salut de les persones i del medi ambient. Precisament, aquests impactes són una de les causes per la qual s’hagi hagut de demanar una nova autorització ambiental.

Hem de tenir en compte que el poder calorífic del llot procedent d'aigües residuals urbanes (d'EDAR), desidratat i sec, presentat en pellets, té un poder calorífic de 4.000 Kcal/gr, molt inferior al del coc del petroli que és de 8.200 Kcal/Kg. Per tant, els llots de depuradora no són un bon combustible i el que hi ha al darrera és la intenció de desfer-se d'un residu que és problemàtic i tòxic.

Proximitat de nuclis: Les distàncies entre Cales de Pachs i els nuclis habitats del voltant són molt petites: Les Cabanyes 644m, el Polígon de La Xarmada 638m, el barri de l'Agrícol 1.300m, el nucli de Pacs 1.000m, i Vilafranca del Penedès 1.500m.

També les masses forestals de l'entorn estan a tocar de la pedrera i les rieres a uns 1.200m, afectant hàbitats naturals d'interès comunitari, herbassars nitròfils anuals colonitzadors dels sediments fluvials i salzedes, alberedes i omedes mediterrànies.

I sense anar més lluny, a menys de 100m, es troba la nova zona d'esbarjo de Vilafranca, anomenada La muntanya de Sant Jaume, per a la natura i el lleure.

La proximitat de tants nuclis habitats (amb un nucli molt important a nivell de població com és el de Vilafranca), comportarà moltes molèsties al veïnat, tant pel soroll, com per la pols, com per les pudors, com pel pas de camions banyera-volquers per camins rurals i com per la contaminació generada.

Sorolls: D'altra banda, les molèsties actuals per sorolls ja són una realitat de fa temps. Això es demostra en l'estudi d'impacte ambiental, en els dos mostretjos de soroll realitzats, a 350 metres de la planta de tractament, que en diürn va donar 54,2 decibels (Db) i 59,2 Db i en el nocturn 42,4 Db i 42,4Db.

Tot i que hi ha zones de la planta que estan insonoritzades, el soroll que provoca la maquinària és força alt, segons ens confirmen els veïns de la zona. Sobretot quan descarregen els camions, funciona la cinta transportadora o quan fan voladures a la pedrera.

Pudors: La capacitat màxima d'emmagatzematge dels llots de depuradora a la planta de Cales de Pachs, és de 60 tones, en una sitja destinada a tal fi. Aquests fangs fan pudor i són molestos per a les poblacions properes, tant pel que fa al transport, com en el descarregament i manipulació. En l'estudi ambiental i en el projecte presentat per l'empresa, ja explica les dificultats tècniques per evitar les males olors per l'ús d'aquests llots.

Emissions: Els residus de biomasa que actualment ja s'estant cremant són residus vegetals d'origen agrícola, forestal, residu vegetal procedent de la indústria d'elaboració d'aliments (marro de cafè) i residus de fusta sense tractaments de substàncies protectores de la fusta o revestiment.

En l'estudi d'impacte ambiental i en el projecte no queden prou especificades, les quantitats i el tipus de biomasa que cremen. Hem de tenir en compte que dins de la biomassa, també hi entren elements procedents de la fusta que han estat tractats prèviament amb coles, dissolvents i altres productes nocius. Se suposa que cremen entre 4.000/5.000 tones/any de biomasa segons el preu del mercat.

Les emissions de contaminants a l'aire anuals del 2.012, sense la utilització dels fangs de depuradora ja són: monòxid de carboni (CO) 59.721 kg/any, diòxid de carboni (CO2) 116.138 Kg/any, òxids de nitrògen (Nox/NO2) 58.730Kg/any, òxids de sofre (Sox/SO2) 17.879 Kg/any, arsènic (As) 0,677 Kg/any, cadmi (Cd) 0,423 Kg/any, crom (Cr) 0,862 Kg/any, coure (Cu) 0,498 Kg/any, mercuri (Hg) 0,095 Kg/any, níquel (Ni) 0,408 Kg/any, plom (Pb) 0,629 Kg/any, zinc (Zn) 1.216 Kg/any, dioxines i furans (PCDD + PCDF) 0,000000498 Kg/any, clor i compostos inorgànics (HCI) 511 Kg/any, partícules (PM10) 425 Kg/any, partícules totals en suspensió 425Kg/any.

Aquestes emissions que ja emet Cales de Pachs es veuran incrementades per les de la crema i combinació dels residus provinents dels fangs de depuradores, biomassa i altres. Per tant, hi haurà un increment de les emissions contaminants, entre elles, d'importants cancerígens com les dioxines i els furans.

Procediment: La sol·licitud s’ha anunciat públicament sota la formulació següent: “Sotmetiment a informació pública de la sol·licitud d’autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental de l’activitat de fabricació i comercialització d'òxid i hidròxid càlcic a partir de pedra calcària, promoguda per l'empresa Cales de Pachs, SA, al terme municipal de Pacs del Penedès (exp. B1AAI130397)”.

Un enunciat molt enganyós, donat que no s'informa realment del que es vol fer: realitzar un canvi de combustible en la instal·lació, que permetrà cremar llots de depuradora, un residu tòxic que farà incrementar la presència de contaminants a l'atmosfera i que malmetrà la nostra salut i la del medi natural.

Per tot l’exposat, entre d'altres qüestions, hem demanat que:

  • Es denegui l'autorització ambiental per a l'utilització de llots de depuradora com a combustible, per a la substitució d'un 25% del coc de petroli, i que es denegui també la utilització de residus de fusta (biomassa) com a combustible alternatiu.
  • Que es declari causa de nul·litat de de ple dret, l'autorització ambiental demanada, per no haver complert legalment la tramitació administrativa de l'expedient. Per l’omissió clara, manifesta i ostensible de tràmits procedimentals essencials, la qual cosa equival a prescindir total i absolutament del procediment legalment establert, tal com preveu l’ article 62.1.e de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

Assemblea Informativa sobre el projecte d'incineració de llots de depuradora a Cales de Pachs

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd ha convocat una assemblea informativa sobre el projecte d'inicineració de llots de depuradora a l'empresa Cales de Pachs (al municipi de Pacs del Penedès) per al proper dilluns 16 de juny a les 20:00 hores a l'Escorxador de Vilafranca.

L'assamblea és oberta a tothom, veïns de Vilafranca, de Pacs, de Les Cabanyes, de Vilobí i de la resta del Penedès. Té l'objectiu de facilitar als assistents la informació sobre el projecte i d'articular un moviment contrari que impedeixi la realització d'aquest.

El passat dimecres varem realitzar una trobada amb en Josep Maria Martí, responsable de l'àrea de Territori i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca, per a tralladar-li entre d'altres temes, aquesta qüestió.

Com ja sabeu, la inicineració de residus provoca un augment de les emissions contaminants a l'atmosfera, i entre aquests, un augment de les dioxines i els furans, importants cancerígens que posen en perill la nostra salut i la de medi.

Per això NO volem incineradores al Penedès, ni UNILAND NI CALES DE PACHS ... volem un Penedès saludable. La salut de les persones ha de passar per davant dels guanys econòmics d'empreses i particulars.

Us facilitem el cartell de la convocatòria de l'assemblea i també el resum de les alegacions presentades per la nostra entitat (document lliurat a la roda de premsa efectuada el passat 4 de juny). Us en preguem la seva difusió entre tots aquells que considereu que puguin estar sensibilitzats. Feu-lo córrer per la xarxa!

Gràcies per la vostra col·laboració i esperem trobar-nos el dilluns vinent,

No hi falteu, necessitem mans!

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

 

Subcategories