La visió que alguns donen de les interconnexions és reduïda, li manca rigor i cau dins dels paràmetres de la dinàmica demolidora que significa la globalització.

Al número 29 de la revista World Watch, visión para un mundo sostenible hi ha un article que es titula «Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2007)», escrit pel director de l'edició espanyola, José Santamarta, i per Fernando Rodrigo.

L'article assenyala la necessitat d'ampliar l'ús de les energies renovables i l'eficiència energètica. En aquest sentit, es deté a estudiar el comportament de l'energia eòlica com a factor que ha evitat l'emissió de 26 milions de tones de CO2.

L'estudi ofereix anàlisis rigoroses i documentades. Però hi ha un moment en què els autors diuen: «Tenint en compte que l'energia eòlica planteja problemes de garantia de subministrament, s'han d'intentar superar les dificultats d'integració de l'eòlica en el mix de generació augmentant les connexions amb la resta de la UE i el nord d'Àfrica (si no bufa el vent en un lloc, ho farà en un altre de més distant).»

Heus aquí una afirmació a favor de les interconnexions elèctriques entre estats, un missatge que ja ha estat utilitzat per mirar de convèncer la població de la suposada necessitat de la línia de molt alta tensió (MAT) entre els estats francès i espanyol. Sobta que des d'una publicació que vol difondre una visió sostenible del planeta s'escampi una idea que amaga la veritable cara de les interconnexions elèctriques.

La primera qüestió que haurien de plantejar-se Santamarta i Rodrigo és si una visió sostenible del món avui dia pot acceptar un tipus de creixement basat en faraòniques infraestructures que tenen un greu impacte en el territori i les persones. Una perspectiva que s'orienti cap a la sostenibilitat ha d'anar més enllà de la mentalitat arrelada en un model de desenvolupament més propi dels temps franquistes.

D'altra banda, les frases que comentem impliquen una imatge insidiosa: els opositors a les interconnexions són un entrebanc per a la implantació de l'energia eòlica. Però en una visió sostenible no cal preguntar-se per la manera més racional i respectuosa de desplegar aquesta energia renovable i reflexionar sobre la conveniència d'un model massificat que només té en compte el benefici immediat? Tot s'hi val per arribar a un desenvolupament significatiu de l'energia eòlica? No hauríem de tenir presents els costos directes i indirectes que representa la integració de l'eòlica dins del model centralitzat?

Si el que volem és millorar l'eficiència i disposar d'un model sostenible, el que cal fer amb l'energia eòlica i la resta de les renovables és situar-les al més a prop possible del consum, i així evitar les pèrdues (d'un 30%).

D'altra banda, ens venen les interconnexions com l'eina que permet aconseguir un subministrament segur, de qualitat i a un preu competitiu, però ho saben, els autors, que entre un 40% i un 60% de la capacitat comercial previsible d'interconnexió entre França i Espanya es reserva al contracte entre Electricité de France (EdF) i Red Eléctrica de España (REE)? Cal, per tant, que es facin públics tots els contractes que estan restringint l'ús de les interconnexions en tota la seva capacitat.

A partir de les dades consignades en l'informe anual de REE, és una evidència que les interconnexions actuals mai no han servit fins ara per a l'ajuda mútua entre països, ni en cas de demandes punta ni en cas d'incidents.

La UE s'entesta a construir el mercat únic elèctric a partir de les interconnexions, però potser passa per alt que altres actuacions són més sostenibles, fiables i decisives per aconseguir aquest objectiu.

En aquest sentit, és urgent iniciar la separació de la generació, la distribució i el transport. A França, EdF controla tots tres aspectes esmentats. A l'Estat espanyol les participacions accionarials encreuades entre generadors, distribuïdors i transportadors demostren clarament la seva interdependència.

La UE recomana l'eliminació de posicions empresarials monopolístiques, però en els darrers anys assistim a tot de processos de fusió entre empreses que configuren monopolis. Pel que fa a la lliure competència, la legislació europea està fracassant estrepitosament. Cada cop els consumidors estem més lluny de poder triar el nostre proveïdor d'electricitat. I se'ns nega la possibilitat de decidir i participar activament en un tema que implica el futur immediat del nostre entorn i la qualitat de vida. Una visió sostenible del problema energètic ha de comptar amb els consumidors no solament com a subjectes passius que paguen, callen i assumeixen els interessos de les elits empresarials i dels seus tecnòcrates. En conclusió, la visió de les interconnexions per part de l'edició espanyola de la revista World Watch és reduïda, li manca rigor i cau dins dels paràmetres de la dinàmica demolidora que significa la globalització.

Pasqual Aguilar

Membre de la Plataforma No a la MAT

El Punt, 15 de març de 2009

Ли Пяо "игры аран стоун" прижался к стене, чтобы дотянуться до "Пособие по химии для поступающих в вузы" меня, и подхватил меня под мышки.

Он "курсовая работа финансам" шел, прихрамывая, по "Логопедические упражнения" извилистой тропе, приближаясь.

В тот день шел "Развитие речи и познавательных способностей дошкольника. 4-5 лет" дождь и где-то высоко "скачать фильмы призрак оперы" в горах играл волынщик.

Насколько мне известно "музыкальное поздравление с днем рождения скачать" носки, сообщил Ходок.

И "скачать черный ворон песни" позови к ним медика проверить "кривое зеркало для веб камеры скачать" слух.

Получилось так, что восемьдесят лет "Технология: программа: 5-8 классы. ФГОС (+CD)" назад закончился последний одиннадцатилетний круг появления солнечных пятен, область, представляющая для астрономов наибольший интерес.

Subscriu-te al butlletí

http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com http://www.scriptencode.net http://www.scriptencode.org