Notícies del Penedès

El Comité de Compliment del Conveni d’Aarhus, organisme de les Naciones Unides, amb seu a Ginebra admet a tràmit la comunicació realitzada pel Fons de Defensa Ambiental (FDA), a instàncies de veins penedesencs i del Col•lectiu Ecologista Bosc Verd (EdC), i obre un  expedient a l’Estat espanyol, per vulnerar els drets de participació en l’autorització ambiental per incinerar residus a la planta d’Uniland.

En data 24 de novembre de 2010, l’empresa UNILAND CEMENTERA SA  va presentar sol•licitud d’autorització ambiental per utilitzar derivats de residus de la fracció resta de residus sòlids urbans (anomenats combustible derivat de residus –CDR-) i fangs secs de depuradora (EDAR)  per a la fàbrica de ciment d’aquesta empresa situada al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, mitjançant canvi substancial segons allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona.

La sol•licitud d’autorització ambiental consisteix en una modificació substancial per tal de substituir el 33% del coc de petroli mitjançant la utilització de residus sòlids urbans CDR (24%) i de fangs secs de depuradora (9%). Això  suposa la transformació de l’activitat autoritzada, passant també a la gestió de residus.

Aquesta  nova activitat suposa un canvi en l’impacte a la salut de les persones i al medi ambient, pel que  requereix  demanar una nova autorització ambiental, comportant també la seva submissió al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, i un dels tràmits essencials es el tràmit d’informació pública, atès que a l’anunci de informació pública es feia constar la solicitut d’autorització ambiental d’un projecte de fabricació de ciment i extracció de roca promogut per l’empresa UNILAND (activitat que ja portava a terme), sense constar per res la substitució de combustible i utilització de residus.

Aquesta no publicació  va fer que no hi hagues participació publica al procediment, i una vegada assabentats de la veritable realitat del projecte, veins i veines del Penedes, i el Col.lectiu ecologista Bosc Verd, varen fer un recurs de nulitat i que es revises d’ofici l’autorització, recurs  que la Generalitat va desestimar, malgrat   l’omissió clara, manifesta i ostensible de tràmits procedimentals essencials la qual cosa equival a  prescindir total i absolutament del procediment legalment establert.

Aquesta obligació ha estat reforçada a nivell internacional pel Conveni internacional sobre l’accés a la informació, la participació pública en les decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals signat per nombrosos estats (entre d’altres l’Estat espanyol) i la Unió Europea el 28 de juny de 1998 a la ciutat danesa d’Aarhus en el marc de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides, que posteriorment va entrar en vigor a la Unió Europea mitjançant Decisió del Consell 2005/370, de 17 de febrer, i  fou publicat al DOCE L-124, de 17 de maig de 2005. I  a l’Estat espanyol mitjançant la seva publicació al BOE 40, de 16 de febrer de 2005.

El Conveni d’Aarhus desenvolupa el reconeixement de la participació pública en medi ambient plasmada en el principi 10 de la Declaració de Río sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible de 14 de juny de 1992:
A l’estat espanyol la llei 27/2006, de 18 de juliol, per a qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient recull els principis i  adequa el nostre ordenament jurídic ambiental al Conveni d’Aarhus i la normativa europea derivada del mateix.

Aquestes  noves exigències internacionals i europees sobre la informació pública en medi ambient han obligat a modificar la normativa ambiental sobre avaluació d’impacte ambiental i prevenció i control de les activitats, convertint  l’avaluació d’impacte ambiental én una fase imprescindible del procediment d’autorització ambiental, i  l’omissió del tràmit d’informació pública afecta també a aquest i per tant, es pertinent arxivar l’expedient i iniciar-ne un de nou.

 

En el procediment d’Uniland no es va procedir a realitzar l’exposició publica correctament i per això calia deixar sense efecte la resolució, i al no fer-ho la Generalitat,  el col.lectiu Bosc Verd i els veïns i veïnes, mitjançant el  Fons de Defensa Ambiental (FDA) varen realitzar la comunicació  al Comité de Compliment del Conveni internacional sobre accés a la informació, participació pública i accés a la justicia (conegut com a Conveni d’Aarhus) contra l’autorizació ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per incinerar residus en la planta cimentera d’UNILAND a Santa Margarida i Els Monjos, en data 20 de gener de 2014..
Aquesta comunicació al•legava que s’han  vulnerat els drets de participació pública i d’accés als recursos administratius establerts als art. 6 i 9 del Conveni d’Aarhus.

Ara, al  mes de setembre de 2014, el Comité de Compliment del Conveni d’Aarhus ha admès a tràmit la comunicació i s’ha obert un expedient a l’Estat espanyol.

Després de la tramitació del procediment, aquest Comité emetrà un informe en el qual es declararà si l’estat ha vulnerat el Conveni i després la Reunió de les Parts (o sigui, els estats) és la que té la decisió final sobre les mesures concretes a adoptar, sens perjudici que el Comité pugui adoptar algunes d’elles de forma avançada.

Cal tenir en compte que aquests pronunciamients només tenen naturalessa declarativa i no condemnatoria.
Ara bé, l’estat incumplidor pot incorrer en responsabilitat per incumpliment del dret internacional i es pot ordenar la seva suspensió del Conveni.

S’ha de tenir en compte que l’Estat espanyol ja ha rebut algunes resolucions que declaren incompliments dels drets d’accés a la informació ambiental, participació pública i accés a la justicia en medi ambient. I ha hagut de modificar normatives i resolucions per justificar que compleix amb el Conveni.

Per altre banda cal tenir en compte que l’actuació de la generalitat en el cas d’Uniland , no es un cas aillat, atès que en el procediment que hi ha en tramitació respecte a la substitució de combustible a Cales de Pacs ha ocorregut un fet de la mateixa naturalessa sense que l’exposició píublica s’hagi fet amb les garanties adients.

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd organitza, una observació nocturna del cel per al proper dissabte 19 de juliol.

El punt de trobada serà a les 22.00 hores a l'aparcament del Santuari de Santa Maria de Foix (Torrelles de Foix). L'activitat finalitzarà cap a les 24:00 hores.

Consistirà en una sessió informativa i divulgativa sobre les proporcions de l'univers i la mecànica del cel. Tot seguit es procedirà a la observació del cel a través de diversos telescopis.

Cal portar aigua, llanterna i roba d'abric. Qui disposi de telescopi, que el porti.

L'activitat és gratuïta però requereix d'inscripció prèvia per al bon desenvolupament de l'activitat i per a la capacitat de les instal·lacions. Les inscripcions es poden realitzar a través de l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (deixant totes les dades personals, nom i cognoms, adreça i telèfon) i s'admetran segons ordre d'arribada i sota confirmació posterior per part del Col·lectiu Bosc Verd, fins a cobrir les places disponibles. Els socis teniu prioritat d'inscripció.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

Nota: La inscripció ja està tancada

 

 

RTV Vilafranca va fer un reportatge de la Caminada infantil que va organitzar el Col·lectiu Bosc Verd el passat 27 d'abril.

Clicant a la foto podeu accedir al reportatge a la web de RTV Vilafranca

Col·lectiu Bosc Verd

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd organitza per al proper diumenge 8 de juny una proposta nova que constiteix en una activitat de meditació realitzada en simbiosi amb l’entorn natural, el MEDITA NATURA.

MEDITA NATURA, en la seva primera edició, pretén crear un espai en el que maridarem natura i meditació. Sovint cerquem la natura per relaxar-nos i retrobar-nos. Al MEDITA NATURA farem petits exercicis meditatius que ens ajudaran a gaudir encara més del nostre entorn.

Sortirem a les 9:30 hores del matí de l'estació d'autobusos de Vilafranca, des d'on ens desplaçarem en cotxes particulars fins a l'espai on realitzarem l'activitat, un indret tranquil i proper a Vilafranca.

Cal portar esterilla, coixí, roba còmode i aigua.

Important: activitat a partir de 16 anys.

Activitat oberta a tothom (amb el condicionament de l'edat) i gratuïta.

Us hi esperem!


Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

El Col•lectiu Ecologista Bosc Verd i el GEVEN (Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès) volem denunciar l'última mort d'un bernat pescaire (Ardea cinerea) per l'atrapament que va patir, a finals del 2013, amb un fil de pescar  que penjava d'un arbre al riu Foix, fora de la zona acotada de pesca, dins dels límits de l'Espai Natural del Parc del Foix, gestionat per la Diputació de Barcelona. Es tractava d'un exemplar jove nascut al Parc aquesta passada primavera, fet que entristeix més el seu tràgic final.

Darrerament, els accidents de la fauna del Parc del Foix amb fils i hams de pescar abandonats pels pescadors és reiterada. Només en els darrers temps, per aquesta causa, han mort un gamarús (Strix aluco), dos corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), una oreneta cuablanca (Delichon urbicum) i un ratpenat (tots ells espècies protegides per la legislació actual).

El més lamentable és que, menys un dels ocells, els altres animals han trobat la mort en zones del riu o l'embassament on teòricament la pesca està prohibida.

Per aquests fets, Bosc Verd i GEVEN, denunciem la poca o nul•la implicació, per una banda, de la Federació de Pesca, que cobra les llicències als pescadors i els diners recaptats no repercuteixen ni en el control dels abonats ni en la neteja de l'entorn que embruten majoritàriament els pescadors. I, per l'altra banda, de la Diputació de Barcelona, la qual s'implica molt vagament a potenciar i salvaguardar els ecosistemes i la riquesa faunística que hi habita, única al Penedès.

Quelcom passa quan tot continua igual que fa molts anys: el riu Foix i la riera de Marmellar continuen patint abocaments contaminants, les espècies vegetals i animals al•lòctones guanyen terreny a les autòctones en les seves ribes i no s'actua enèrgicament i amb eficàcia per combatre’ls.

No hi ha cap xarxa d'itineraris en condicions: la seva mala senyalització, sense cap valor educatiu, naturalístic ni de cap mena, els seus corriols perduts per falta de manteniment... donen una imatge del Parc del Foix totalment desoladora.

Els ocells, els mes fàcils d'observar i més abundants, no tenen cap zona restringida al pas de persones per poder descansar, sobretot els caps de setmana, quan la gent hi circula per arreu.

I aquest últim fet, dels ocells i altres animals morint atrapats als fils de pescar penjats dels arbres del Parc, ja és la gota que fa vessar el got d'una sensació d'abandonament de la natura del Parc del Foix.
Per aquest motiu reclamem a les administracions responsables i a la Federació de Pesca que posin les mesures necessàries per evitar que aquests fets es repeteixin i situïn la preservació dels excepcionals valors naturals d’aquest espai únic al capdamunt de les seves prioritats.

El Col·lectiu Bosc Verd ha dissenyat aquest calendari amb les activitats del 2014

Us el podeu descarregar en versió pdf per imprimir fent clic a la imatge del calendari.

Col·lectiu Bosc Verd

 

Ens plau convidar-vos  a la presentació del llibre Elogi de l'hort urbà dels autors Albret Vidal i Vanesa Prades. La presentació arirà a càrreg Frederic Cuscó. L'acte tidrà lloc el divendres 15 de novembre  a 2/4 de 8 de la tarda a la Sala d'Actes de L'Escorxador (Carrer de l'Escorxador 19 de Vilafranca).

Sobtadament, cultivar ha esdevingut una mena d’hàbit, alhora recent i llegendari; en la intimitat dels balcons, en espais col·lectius regulats per ajuntaments, també en solars orfes de finalitat, cedits a l’oblit després de la bombolla immobiliària. Una tendència, una moda, una acció col·lectiva..

Cultivar s’ha convertit en un joc. Una activitat simbòlica on representar inquietuds, valors, reivindicacions ocials, on plantejar —i assajar— alternatives de futur. Un espai, també, on representar-nos a nosaltres mateixos i on treballar la nostra identitat.

Elogi de l’Hort Urbà parteix d’entrevistes a peu d’hort. Explora i recopila el que diuen els propis hortolans, les seves raons, els camins que els han portat a cultivar. S’evoquen conceptes com lleure productiu, prosum, lentitud, identitat i migració, història de vida, ètica ecològica, espiritualitat basada en els cicles naturals...

Col·lectiu Bosc Verd

El proper diumenge 27 d'octubre, el Col·lectiu Bosc Verd i el Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca organitzen, amb la col·laboració del GEIF (Grup d'Extinció d'Incendis Forestals), una plantada d'alzines a la muntanya de Sant Jaume (al costat de la muntanya de Sant Pau).

 

Aquesta plantada no és la primera que es fa conjuntament sinó que ja s'han realitzat diferents repoblacions d'aquest espais en 3 ocasions més. I podem dir satisfets, que les anteriors repoblacions realitzades tenen un índex de supervivència, fins ara, molt bo.

L'objectiu de l'activitat és el de contribuir a la millora d'un espai natural d'ús públic proper a Vilafranca  i realitzar alhora una actuació de sensibilització ambiental.

L'activitat és oberta a tothom. L'hora de sortida és a les 10:00 del matí del Camí de Pacs / Balcó de Les Clotes. La durada aproximada de l'activitat serà fins les 13.30 hores.

Qui disposi d'eines (pics, aixades, cavaguets ...) i guants, que els porti.

Al finalitzar la plantada hi haurà un petit refrigeri per als participants.

Col·lectiu Bosc Verd

ICV, ERC, CUP, BOSC VERD i l’AAVV CENTRE VALOREN POSITIVAMENT QUE EL GOVERN DE VILAFRANCA RECTIFIQUI I FINALMENT ACCEPTI FER LA RECOLLIDA DE RESIDUS SELECTIVA PORTA A PORTA AL BARRI DEL CENTRE, TOT I QUE HO CONSIDEREN INSUFICIENT.

Després de la crítica per part del Col•lectiu Bosc Verd, ICV, CUP i ERC al futur sistema de recollida de la brossa plantejat abans de l’estiu, el govern rectifica i incorpora aquest canvi

Aquests col•lectiu consideren que ara caldria ampliar aquest sistema de recollida a altres zones de Vilafranca

 

Iniciativa, ERC, CUP, el col•lectiu ecologista Bosc Verd i l’associació de veïns del Centre valoren positivament la rectificació que l’equip de govern ha realitzat en el futur sistema de recollida de brossa, que pretén establir al barri del centre un sistema de recollida porta a porta de manera separada dels diferents tipus de residus (rebuig, paper i cartró, envasos i matèria orgànica).

Aquest canvi va ser comunicat al Consell de Medi Ambient Municipal del passat dijous 3 d’octubre, i és fruit de la demanada de diferents entitats representades en el mateix consell (Col•lectiu Ecologista Bosc Verd, ERC, CUP i ICV), que el passat mes de juliol ja van manifestar el seu desacord en el nou sistema de recollida de brossa que inicialment plantejava el govern pel proper trimestre del 2014, un sistema que incomplia els acords previs que s’havien pres per a reduir els residus i millorar el reciclatge a Vilafranca.

Aquesta introducció de la recollida selectiva porta a porta al centre permetrà millorar els resultats de reciclatge al barri. Segons aquests col•lectius però, caldria ampliar aquest sistema de recollida a altres zones de Vilafranca des del mateix moment en que s’iniciï al barri del centre, per tal d’incrementar de manera més efectiva i significativa el reciclatge a Vilafranca.

Així doncs, de manera conjunta demanem a l'equip de govern que paralitzin la posada en marxa a la resta de la vila dels nous contenidors, i que es  revisi el projecte amb l'objectiu de possibilitar la implantació de la recollida selectiva porta a porta a altres zones de Vilafranca.

Els col•lectius sotasignants insten al govern a que es comprometi a desenvolupar progressivament el porta a porta als diferents barris de la Vila en els propers anys.

Vilafranca del Penedès, 15 d’octubre de 2013

A principis del passat mes de juny va sortir a la llum pública que l'Ajuntament de Vilafranca canviarà a partir de l'any que ve, el model de recollida de la brossa, posant en marxa un sistema que consisteix en canviar tots els contenidors actuals per uns altres de més capacitat, que són fixes a la via pública i que tenen una recollida automatitzada.

Aquesta notícia va sobtar molt a diverses entitats i partits polítics de la vila, que teníem clar que existia un compromís amb l'Ajuntament de Vilafranca per tirar endavant el model de recollida selectiva porta a porta.

Per això, l'Ajuntament va encarregar un estudi per a valorar-ne les possibilitats d'implantació.

A banda que, aquest estudi no ha estat mai exposat a les entitats de la vila interessades en aquestes temes, tampoc ha estat facilitat ni comentat en cap Consell de Medi Ambient.

 

Per això,a la reunió del Consell de Medi Ambient realitzada el passat mes d'octubre de 2012, arran d'unes preguntes de Bosc Verd sobre la implantació de la recollida porta a porta, se'ns va dir que aquest tema es podia tractar en una subcomissió de residus que podriem posar en marxa. I així varem quedar (a dita reunió hi va assistir també el regidor de medi ambient, Sr. Josep Maria Martí).

I d'aquí ja passem ja a la publicació per part de l'Ajuntament als mitjans de premsa comarcals, del canvi de model de recollida.

Per això els partits polítics i el Col·lectiu Bosc Verd denunciem que:

 • Com a membres del Consell de Medi Ambient, si no hem de ser mai consultats per a res abans de que l'equip de govern prengui una decisió sobre temes de medi ambient, potser ens haurem de plantejar de què serveix aquest Consell.
 • Estem en contra de la posada en marxa d'aquest sistema ja que:
 1. No compleix amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de Vilafranca (juny 2012) on Vilafranca s'adhereix a la Xarxa de Municipis de l'Estratègia Catalana Residu Zero.
 2. Elimina la possibilitat de realitzar la recollida porta a porta, un model que sí apropa la recollida i el reciclatge dels residus als ciutadans i que a més augmenta notablement el percentatge de recuperació de residus.
 3. Es redueixen els contenidors que hi ha al carrer (ja que els que posen són de més capacitat) i s'allunya i dificulta la recollida selectiva als ciutadans.
  • No reciclem més pel fet de tenir contenidors més grans i més lluny.
  • Passarem de 1.400 contenidors a 800 (una reducció del 43%).
  • Passarem de 400 bateries de contenidors a 200 bateries de contenidors (una reducció del 50%).
  • Passarem de caminar 80 metres a 130 metres per poder llençar la selecció de la brossa.
 4. No significa un augment del percentatge de recuperació de residus.
 5. Es fa el canvi pensant només en termes econòmics.

A banda d'aquestes qüestions, a la darrera reunió del Consell de Medi Ambient celebrada el passat 26 de juny, des de l'Ajuntament se'ns va explicar que:
S'eliminarà el servei de recollida selectiva porta a porta de la brossa orgànica que es fa als comerços de la vila.

 • No es contempla fer la recollida selectiva porta a porta de totes les fraccions de la brossa (paper, envasos, vidre, orgànica i rebuig) al centre de la vila (recordem que no tenen recollida porta a porta de brossa orgànica i en canvi tenen només la de rebuig).
 • No queda clar si es seguirà amb la recollida comercial de cartró-paper per als comerços de Vilafranca.

Per tot plegat; el partits i entitats signants demanem que:

 • S'aturi la posada en marxa del nou model de recollida.
 • Que s'obri un espai de diàleg i debat amb les entitats i partits signants i les que es vulguin adherir per a parlar i repensar el model de gestió de residus de la nostra vila, conjuntament amb l'Ajuntament. Perquè hi tenim coses a dir, a proposar, etc.
 • Que ens mostrin l'estudi realizat sobre la recollida porta a porta a Vilafranca, l'estudi que justifica el nou model de recollida i el contracte signat amb l'empresa que recull la brossa de Vilafranca.
 • Que es realitzi la recollida selectiva porta a porta de totes les fraccions de residus al centre vila, oferint a tots els veïns/es la possibilitat de poder reciclar en igual condicions que la resta de Vilafranca.

Signen el comunicat:

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd – Ecologistes de Catalunya
CUP - Vilafranca
ERC - Vilafranca
ICV - Vilafranca

Subscriu-te al butlletí

http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com http://www.scriptencode.net http://www.scriptencode.org